Til hovedinnhold
Norsk English

TE-08 Produksjon av fremtidens råolje fra biologiske materialer


Kontaktperson

Råolje

Motivasjon og relevans

Denne oppgaven er en praktisk oppgave i lab. Hovedmålet er å kjøre eksperimentell kampanje i SINTEF Energis kontinuerlige HTL (hydrothermal liquefaction) anlegg med mål om å produsere biologisk råolje med best mulig kvalitet. Forsøksarbeidet blir designet sammen med våre industrielle partnere i FME Bio4Fuels slik at det blir nyttig for norsk industri.

Bakgrunn

For å bekjempe klimaendringer vi trenger alle fornybarteknologier og vi trenger de raskt. For transport, trenger vi biodrivstoff i framtidige energimiksen for å nå 1,5˚C målet spesifisert i Parisavtalen. Behovet er størst i sektorer hvor elektrifisering er utfordrende, for eksempel i luftfart, skipsfart og anleggsmaskiner.

Hydrotermisk konvertering (hydrothermal liquefaction, HTL) er en konverteringsprosess som finner sted i flytende fase ved bruk av vann som reaktivt medium. HTL er lik prosessene som dannet olje og gass, bare at vi bruker mye kortere tid i laben. Utfordringen blir at kvaliteten på oljen er dårligere enn fossil olje.

HTL er ideelt for behandling av våt biomasse, fordi man kan oppnå store energibesparelser ved å unngå tørketrinnet som er nødvendig i konvensjonelle termiske prosesser (forbrenning, o.l.). Energien som brukes til å varme opp råstoffet til reaksjonstemperatur i HTL, kan gjenvinnes fra produktstrømmene. Dette gir høy energieffektivitet for HTL. Hydrotermiske prosesser foregår i vann ved høyt trykk og moderate temperaturer. Under prosessering, konverteres råstoffet bl.a. til biocrude som er et oljeprodukt og som kan oppgraderes til biodrivstoff. Produktene (gass – fast stoff – olje) dannes i ulike mengder avhengig av prosessbetingelsene.

Teknologien er ikke kommersielt enda, men det finnes industrielle aktører (f.eks. Steeper Energy, eni, Licella). Denne teknologien er også valget til Statkraft og Silva Green Fuels demoanlegg i Norge. Les mer om teknologien i SINTEF bloggen.

Konkurransedyktige, effektive og lønnsomme verdikjeder basert på hydrotermiske prosesser krever fortsatt mer forskning og utvikling. En viktig utfordring ved siden av oljekvaliteten er knyttet til askeinnhold i biomassen. Natrium, kalium, og andre uorganiske komponenter kan være ansvarlige for driftsutfordringer ved hydrotermisk konvertering, det vil si, for eksempel, korrosjon og saltutfelling.

Oppgave

Reaktor - Norbiolab

Reaktoren er presentert på Norbiolab hjemmeside.

Oppgaven består i:

 • Å sette seg inn i problemstillingen, industripartneres behov og tidligere arbeid
 • Planlegge forsøkene og HMS sammen med veiledere
 • Utføre og dokumentere forsøkene
 • Evaluere forsøkene
 • Skrive dokumentasjon og sluttrapport

Forutsetninger:

 • Erfaring eller interesse for lab og praktiske oppgaver
 • Interesse for biomasse, bioenergi, bioprodukter
 • Evne til å sette seg inn i bruk av eksperimentelt utstyr og analyse

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

 • Organisk og/eller uorganisk kjemi
 • Analyse av sammensatte oljer
 • Erfaring fra trykksatte prosesser
 • Enkle mekaniske reparasjoner (bytte rør, ventil, o.l.)

Medveileder: Inge Saanum

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.