Til hovedinnhold
Norsk English

TE-08 Klimasmart kjøling i India

Klimasmart kjøling i India ved innfasing av demonstrasjonsanlegg med naturlige kuldemedier

Kontaktperson

INDEE+ Demonstrasjonsanlegg i India (NTNU)
INDEE+ Demonstrasjonsanlegg i India (NTNU)

Motivasjon og relevans

Kjøling er en av de raskest voksende sluttbrukerne av energi i bygninger, og det er estimert at klimakjøling vil utgjøre 40-50 % av det totale strømforbruket på topplast i tropiske klimasoner i 2040. Land som vil få en voldsom vekst i antall kuldeanlegg er blant annet India, Indonesia, og Brasil. For å sørge at disse anleggene er så energieffektive og klimavennlige som mulig, er det viktig at riktig kuldemedium blir valgt. Montrealprotokollen forbød bruk av kuldemedier som ødelegger ozonlaget, og er ansett av mange som den mest suksessrike internasjonale klimaavtalen som noensinne er gjennomført. Kigali-tillegget til Montrealprotokollen er vedtatt og ratifisert av de fleste land og har som mål å utfase de gjeldende HFK (Hydrofluorkarbon) kuldemediene som har veldig høy drivhusgasspotensiale (GWP). SINTEF og NTNU har siden 90-tallet arbeidet for å innføre naturlige arbeidsmedier i kuldeanlegg og varmepumper – kjente medier som CO2, ammoniakk, vann og hydrokarboner som har ingen/mindre negativ virkning på klima og miljø.

Bakgrunn

The Future Refrigeration India: INDEE+, er et pågående samarbeidprosjekt mellom Norge og India finansiert av Utenriksdepartementet i Norge, koordinert av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). INDEE+ har som mål å demonstrere miljøvennlige naturlige kjølemidler for å fremme rene, bærekraftige og pålitelige oppvarmings- og kjøleløsninger for HVAC&R (heating, ventilation, air conditioning and refrigeration) sektoren i India. Resultatene av INDEE+ prosjektet vil støtte Indias forpliktelse til å nå målene om å ratifisere Kigali-tillegget til Montreal-protokollen, samt Paris-avtalen om å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Oppgave

I INDEE+ prosjektet etableres demonstrasjonsanlegg for varmepumper og kuldeanlegg med naturlige arbeidsmedier i ulike sektorer som hotell, butikkjøling og prosessering av sjømat. Sommerjobben består av å analysere driftsdata fra en eller flere demonstrasjonsanlegg som etableres i den kommende tiden på ulike lokasjoner i India. Kandidaten forventes å kunne settes seg inn i oppsettet av det relevante varmepumpe-/kuldeanlegget, kartlegge aktuelle målepunkt og forstå hvordan anlegget fungerer. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave på Institutt for Energi- og Prosessteknikk (EPT), NTNU.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn rør- og instrumenteringsdiagram av det aktuelle anlegget og kartlegge målepunkter
  • Dataanalyse og beregninger av anleggets ytelser, energieffektivitet og oppetid fra driftsdata i foretrukket programvare (Python, Matlab, Excel)
  • Skrive rapport

Oppgaven knyttes til prosjektet "INDEE+: Future Refrigeration India" som koordineres av NTNU og finansieres av Utenriksdepartementet. Se prosjektets hjemmeside: 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • God forståelse av kuldeanlegg og varmepumpende systemer (relevante fag fra NTNU EPT: TEP4255 - Varmepumpende prosesser og systemer, TEP4260 - Varmepumper for bygningsklimatisering, TEP4120 – Termodynamikk 1 eller tilsvarende, TEP4130 - Varme- og massetransport eller tilsvarende)
  • Enkel programmering i Matlab eller Python
  • Analyse av datasett i Excel, Matlab eller Python

Hovedveileder Krzysztof Banasiak

Medveiledere: Eleni Patanou og Armin Hafner (NTNU)

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi