Til hovedinnhold
Norsk English

TE-07 Termisk hydrolyse – en metode for å forbedre biogassproduksjon


Kontaktperson

Biosyngass anlegg

Motivasjon og relevans

Denne oppgaven er en praktisk oppgave i lab. Hovedmålet er å kjøre eksperimentell kampanje med mål om å behandle biorest (det såkalte digestat) fra biogassproduksjon for å produsere næringsrikt gjødsel og mer metan. Søkere bør legge merke til at forsøkene innebærer termokjemisk (ved hjelp av varme) og ikke biologisk behandling. Forsøksmatrisen blir designet sammen med studenten og våre industrielle partnere i BioSynGas prosjektet slik at det blir nyttig for norsk industri.

Bakgrunn

BioSynGas er et kompetansebyggende prosjekt (KSP) finansiert av Norges Forskningsråd og norsk industri. Prosjektet skal bidra til å forbedre en rekke aspekter ved biogassanlegg i Norge, hovedsakelig knyttet til biogassanleggenes energieffektivitet og lønnsomhet.

Dagens biogassanlegg har utfordringer knyttet til håndtering av digestatet, som er et biprodukt som inneholder viktige næringsstoffer. I dag brukes det i varierende grad som et jordforbedringsmiddel, men bruken av produktet har mange utfordringer som vi skal forsøke å løse med hydrotermisk behandling.

Digestatet er en våt/fast restfraksjon som oppstår når man behandler organisk avfall anaerobt for biometan produksjon i et typisk biogassanlegg. Det kan inneholde mikro-/makroplast og tungmetaller, noe som kan begrense videre utnyttelse. Digestatet produseres i store mengder, noe som gjør transporten kostbar og bidrar negativt til anleggets økonomi.

Løsningen kan være å integrere et eller flere termiske behandlingstrinn i eksisterende biogassanlegg. Hvis vi gjør så, er vi i stand til å øke biometanproduksjonen og samtidig forbedre prosessvirkningsgraden. En slik integrering vil også resultere i at man vil kunne behandle flere avfallsfraksjoner, noe som bidrar til økt fleksibilitet og igjen økt biogassproduksjon.

Det er flere behandlingstrinn som er aktuelt. I løpet av denne sommerjobbperioden, kommer vi til å se nærmere på en løsning som heter termisk hydrolyse. Termisk hydrolyse er en prosess som foregår i trykksatt vann opp til 220˚C. Behandlingen produserer en blanding av solid og væskefase, hvor solid fase forventes å være enklere å avvanne enn digestatet og hvor væskefraksjon forventes å inneholde økte konsentrasjoner av karbon og plantenæringsstoffene (N,P,K).

Oppgave

Forsøkene skal gjennomføres i trykksatt reaktor, hvor digestat sammen med vann skal utsettes for forskjellige eksperimentelle forhold. Temperatur, mengde råstoff, pH, løsningsmidler osv. kan være parametere som undersøkes.

Oppgaven knyttes til prosjektet BioSynGas - Neste generasjon biogassproduksjon via integrasjon med gassifisering ved SINTEF Energi.

Oppgaven består av:

 • Å sette seg inn i problemstillingen, industripartneres behov og tidligere arbeid
 • Planlegge forsøkene og HMS sammen med veiledere
 • Utføre og dokumentere forsøkene
 • Evaluere forsøkene
 • Skrive dokumentasjon og sluttrapport

Forutsetninger

 • Erfaring eller interesse for lab og praktiske oppgaver
 • Interesse for biomasse, bioenergi, og bioprodukter
 • Evne til å sette seg inn i bruk av eksperimentelt utstyr og analyse

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

 • Uorganisk kjemi
 • Erfaring fra trykksatte prosesser
 • Enkle mekaniske reparasjoner (bytte rør, ventil, o.l.)
 • Biogassproduksjon (anaerob nedbryting / anaerobic digestion)

Medveileder: Roger Khalil

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.