Til hovedinnhold

TE-07 Biokarbon for metallurgisk industri

TE-07 Biokarbon for metallurgisk industri

Forsker
480 64 531

Oppgradering av biokarbon for metallurgiske applikasjoner

BioCarbon
BioCarbon

Biokarbon produsert fra trevirke har et stort potensial for bruk som reduksjonsmiddel i metallurgiske prosesser. Produsert biokarbon kan oppgraderes via ulike metoder for å oppnå kvaliteten som trengs i de ulike metallurgiske prosessene. Sammenlignet med fossile reduksjonsmidler er innholdet av flyktige komponenter i biokarbon forholdsvis høyt, noe som ikke er ønskelig. Kalsinering ved høy temperatur vil redusere innholdet av flyktige komponenter, men vil også endre fysiokjemiske egenskaper til biokarbonet. Den mekaniske styrken til biokarbonet må ofte økes i tillegg, og dette vil samtidig redusere biokarbonets reaktivitet, som er nødvendig for noen metallurgiske prosesser. Komprimering er en lovende måte å oppgradere biokarbon på, for produksjon av f.eks. kompakte pellets med forbedret mekaniske egenskaper.

I dette arbeidet vil studenten arbeide med kalsinering og komprimering av biokarbon produsert ved ulike betingelser. Effekten av kalsinerings- og komprimeringsbetingelser på egenskapene til det oppgraderte biokarbonet skal evalueres. Hovedmålene er å: 1) studere effekten av kalsineringsbetingelser på biokarbonegenskaper og CO2 reaktivitet, 2) studere effekten av komprimeringsbetingelser på egenskapene til komprimert biokarbon og dets CO2 reaktivitet, 3) identifisere korrelasjoner mellom kalsinerings- og komprimeringsbetingelser på egenskaper og reaktivitet til oppgradert biokarbon. Studenten vil utføre eksperimentelt arbeide og analyse av dataene.

Oppgaven består i:

  • Litteraturstudie på kalsinering og komprimering av biokarbon 
  • Bidra til planlegging og gjennomføring av eksperimentelt arbeid 
  • Resultatbearbeiding og evaluering 
  • Rapportskriving og presentasjon av arbeidet og resultater

Forutsetninger

  • Interesse for bioenergi og termokjemiske prosesser
  • Interesse for laboratoriearbeid og planlegging av dette
  • Kjennskap til Excel 

Medveileder: Øyvind Skreiberg

SINTEF-prosjekt: BioCarbUp

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.