Til hovedinnhold

TE-06 Modellering og eksperimentering for tørking av frukt & grønt

TE-06 Modellering og eksperimentering for tørking av frukt & grønt

Seniorforsker
410 14 024

Beregning, eksperimentering og verifisering av varme- og massestrøm for mikrobølgedrevet vakuum tørking.

Tørker
Tørker

Motivasjon og relevans

Tørking er en utbredt industriell prosess som kan være energikrevende og svært teknisk. I matindustrien blir prosessen brukt for å øke holdbarheten på produktet og kan være et godt alternativ til frysing. I tillegg medfører tørking en enklere oppbevaring i romtemperatur frem til produktet konsumeres.  Vakuumfrysetørking er en prosess som gir høy kvalitet på tørkede produkter. Produktet, for eksempel epler, fryses på temperaturer under trippelpunktet (ca -40°C) før det lastes inn i en vakuum maskin. Her pumpes luften ut til ekstremt lave trykk, og isen sublimerer (fra fast stoff til gass). Produktet holder form og farge bedre enn tradisjonell tørking og blir i tillegg mye tørrere. 

Bakgrunn

Hovedutfordringen med vakuum frysetørking er den begrensede varme og masse overføringen under lave trykk, som fører til lange tørketider. Prosjektet FrostWave ble derfor opprettet, sammen med universiteter og produsenter i Europa. Idéen med prosjektet er å korte ned tørketiden ved å tilføre mikrobølger til produktet samtidig som produktet er fryst i vakuumtilstand. Tidlige forsøk viser at tørketiden er 4 ganger raskere med denne teknologien. - Modified Atmosphere Dryer -

Oppgave:

Din oppgave blir å undersøke varme- og massebalansen for et produkt under trippelpunktet, samtidig som mikrobølger blir påført. Det skal utvikles numeriske modeller som skal verifiseres med forsøk på SINTEFs egen mikrobølge-vakuum-frysetørker. I tillegg skal resultatene sammenlignes og "benchmarkes" mot tradisjonell tørketeknologi. Resultatene skal sammenfattes i en sluttrapport og deles med resten av prosjektgruppen. Oppgaven er en god innføring i hvordan forskningsprosjekter gjennomføres i arbeidslivet. 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne og interesse til å sette seg inn i):

  • Modellering av varme og massebalanse
  • Tørkeprosesser
  • Eksperimentelt arbeid i SINTEFs laboratorium

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.