Til hovedinnhold
Norsk English

TE-06 Fossilfri oppvarming av kyllingfjøs

Utvikling av et fossilfritt oppvarmingssystem til kyllingfjøs basert på varmepumper og termisk lagring

Kontaktperson

Norsk Kylling sin visjon for en bærekraftig verdikjede for kyllingproduksjon.
Norsk Kylling sin visjon for en bærekraftig verdikjede for kyllingproduksjon.

Motivasjon og relevans

En tredjedel av verdens klimagassutslipp er knyttet til matproduksjon. Hvis vi skal nå utslippsmålene og begrense den globale oppvarmingen, må utslippene kuttes i alle ledd. Når det gjelder produksjon av proteinrike matvarer som kjøtt og fisk, så har kylling det laveste utslippet per kg produsert vare sammenliknet med andre kjøttprodukter og oppdrettslaks.

Samtidig er to tredjedeler av industriens energibehov, inkludert matindustri, knyttet til oppvarming. Ca. 80 % av dette oppvarmingsbehovet dekkes i dag ved bruk av fossile brensler. For å redusere utslippene knyttet til matproduksjon, er et skifte til fossilfrie oppvarmingsteknologier som for eksempel varmepumper, et viktig tiltak.

Bakgrunn

FME HighEFF er et forskningssenter med mål om å redusere spesifikt energiforbruk og utslipp hos norsk industri. Partnere i senteret inkluderer et bredt spekter av norske industriaktører, fra metallproduksjon og oljeindustri, til matindustri. Ofte er metodologiene og teknologiene som utvikles i sentret relevante for flere ulike sektorer: en løsning utviklet til metallindustri kan også være nyttig hos matindustrien.

Rema 1000 og herunder Norsk Kylling er et av partnerne i HighEFF. Norsk Kylling har høye ambisjoner til å sikre bærekraftig produksjon av kylling gjennom alle ledd i verdikjeden (se Figur 1). Hønseri er ett viktig ledd i denne verdikjeden, og dagens standardløsning for oppvarming av kyllingfjøs er en propanfyrt kjele.

Oppgave

Denne oppgaven skal vurdere og utvikle ulike konsepter basert på varmepumper i kombinasjon med termisk energilagring for å erstatte fossilbasert oppvarming i kyllingfjøs. For å sikre kontinuitet i arbeidet, er det ønskelig at den aktuelle kandidaten skal fortsette med en prosjekt- og masteroppgave ved Institutt for Energi- og Prosessteknikk etter avsluttet sommerjobb. Kandidater som har mulighet og ønsker å fortsette arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved NTNU EPT vil bli prioritert til sommerforskerstillingen.

Det pågår en grundig målekampanje på energibruk i flere kyllingfjøs og det er også etablert en beregningsmodell for energiforbruket. Studenten vil få innsikt i, og bidra i, denne målekampanjen, og anvende data fra den i utvikling av et fossilfritt oppvarmingssystem.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i relevant teknologi (varmepumper og termisk lagring) for fossilfri varmeproduksjon og annen relevant litteratur som kreves for oppgaven
  • Bidra i målekampanjen på energibruk i kyllingfjøs og anvende data fra den i samarbeid med Norsk Kylling
  • Gjøre statiske beregninger (Excel, Matlab, Python) for dimensjonering av oppvarmingssystemet bestående av varmepumpe og termisk lagring, basert på data fra målekampanjen
  • Utvikle en dynamisk modell for oppvarmingssystemet for å evaluere ulike strategier for optimal drift av oppvarmingssystemet

Av disse vil de første to punktene være en del av sommerjobboppgaven, mens de siste to punktene vil hovedsakelig være en del av prosjekt- og masteroppgave fra høsten 2022.

Oppgaven er knyttet til FME HighEFF, "Research centre for energy efficient and enviromentally friendly industry of the future", ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • God forståelse av varmepumpende systemer (relevante fag: TEP4255 - Varmepumpende prosesser og systemer, TEP4260 - Varmepumper for bygningsklimatisering, TEP4120 – Termodynamikk 1 eller tilsvarende, TEP4130 - Varme- og massetransport eller tilsvarende)
  • Enkel programmering i Matlab eller Python

Medveiledere: Hanne Kauko og Armin Hafner (veileder for prosjekt- og masteroppgave)

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.