Til hovedinnhold
Norsk English

TE-06 Biokull fra mikroalger som klimatiltak

Produksjon og karakterisering av biokull fra alger for å bidra til utviklingen av en sirkulær økonomi i norske avløpsvannsanlegg.

Stort potensial i produksjon av biokull fra alger

Motivasjon og relevans

Fokus på grønn omstilling og utvikling av norsk bioøkonomi har bidratt til initiering og utvikling av en rekke biobaserte R&D aktiviteter and industriprosjekter i Norge. Produksjon og bruk av biokull fra pyrolyse av alger kan bidra til å redusere CO2 utslippene til atmosfæren, forbedre behandlingen av avløpsvann og forbedre jordas kvalitet. 

Bakgrunn

Det ligger et stort potensial i produksjon av biokull fra alger. Biokull lages i en prosess som kalles pyrolyse, og som innebærer oppvarming av biomasse ved høy temperatur (i.e., 500-600 C) med begrenset tilgang på oksygen. Effektiviteten av biokullsproduksjon prosessen og egenskapene av biokull kan bli betydelig påvirket av prosessparameter, dvs. oppvarmingshastighet, slutt temperatur, osv. I dette arbeidet skal optimale produksjonsbetingelser kartlegges ved å gjennomføre detaljert karakterisering av biokull produsert i vårt laboratorium. Sommerforskeren skal jobbe i laboratoriet med produksjon av biokull og også bidra til karakterisering av biokull egenskapene. Sommerforskeren skal i tillegg jobbe med etterbehandling av data og rapportering.

Oppgaven knyttes til KSP prosjektet Algeco.

 

Oppgaven består i:

  • Litteraturstudie på laging av biokull fra alger 
  • Bidra til planlegging og gjennomføring av eksperimentelle forsøk og analyser 
  • Resultatbearbeiding 
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet i en sluttkonferanse for sommerstudentene

Forutsetninger

  • Interesse innen bioenergi og termokjemisk konvertering av biomasse 
  • Interessert i laboratoriearbeid 
  • Kjennskap til Excel og Python

 

Hovedveileder: Liang Wang

Medveileder: Nikalet Everson

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson