Til hovedinnhold
Norsk English

TE-05 Redusert matsvinn med nyutviklet tørke-enhet for hjemmebruk

Uttesting av energiforbruk og effektivitet av en nyutviklet tørkekammer for vakuum frysetørking med mikrobølge oppvarming.

Mikrobølge assistert frysetørker
Mikrobølge assistert frysetørker

Motivasjon og relevans

FN’s bærekraftsmål nr 2. skal blant annet sikre matsikkerhet og bedre ernæring, og fremmer viktigheten med å ta vare på maten som produseres for å redusere matsvinn. For å unngå at mat går til spille og for å bevare mest mulig av næringsstoffene i produktet, er tørking en god preserveringsmetode. I Europa er det vanlig med en egen tørke-enhet til hjemmebruk, for å tørke spesielt sesong varer som ulike frukter, bær og sopp for konsum senere, eller for å unngå matsvinn av annen type produkter.  SINTEF jobber med å utvikle energieffektive tørkeprosesser og kjølesystemer som benytter naturlige kuldemedier for å begrense energiforbruket og redusere utslipp av skadelige gasser til atmosfæren.

Bakgrunn

Det skal utvikles en ny type frysetørker hvor mikrobølger brukes til oppvarming som skal være med å begrense matsvinn gjennom energieffektiv matpreservering for nye verdikjeder. I dag fryses mat ved hjelp av avanserte frysesystemer for å garantere langtids holdbarhet av høykvalitets matvarer. Disse systemene er ikke egnet for små og medium store matvare produsenter. Samtidig bør slik type teknologi være tilgjengelig, både i egnethet og kostnad slik at mat kan preserveres tidlig i matvarekjeden, for eksempel hos forbruker.

Frysetørking er en egnet tørkemetode for å bevare næringsstoffer og produktkvalitet. Frysetørket mat krever ikke kjøling under transport eller lagring og bevarer næringsstoffene mye bedre enn ved frysing. Dette medfører redusert matsvinn samtidig som matsikkerheten opprettholdes.

I prosjektet FrostWave utvikles et nytt vakuum kammer som inkluderer mikrobølge enhet, i tillegg til design av et frysesystem basert på naturlige kuldemedier. Målet med prosjektet er å oppnå reduksjon i energiforbruk gjennom effektivisering av tørkesystemet, samtidig som at matvarer lagres i tørket tilstand og ikke trenger kjøle/fryse rom for lagring.

Oppgave

Arbeidet knyttes til uttesting av prototype mikrobølgeassistert vakuumfryse tørker i laboratoriet hos SINTEF. Testresultatene skal sammenliknes med tilsvarende standard mikrobølgeassistert vakuumfryse tørker. Tørkeparametre som tørkehastighet, fordeling av mikrobølger og energiforbruk vil være viktig, i tillegg til å analysere produktkvalitet.  

Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan tørkeutstyret fungerer samt ha praktisk forståelse for hvordan endret oppsett vil påvirke tørkeprosessen og energiforbruket. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven knyttes til prosjektet “FrostWave- Development of novel microwave-assisted freeze-drying unit combined with natural working fluid-based refrigeration system for agriculture and marine foods” ved SINTEF Energi.  

Hovedveileder: Krzysztof Banasiak

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson