Til hovedinnhold
Norsk English

TE-05 Ammoniakk som drivstoff for fremtidens forbrenningsmotorer

Utvikling av fremtidens klimavennlige forbrenningsmotorer drevet av lavkarbon ammoniakk til skip

Kontaktperson

Forskningsmotor med optisk tilgang til forbrenningskammer
Forskningsmotor med optisk tilgang til forbrenningskammer

Motivasjon og relevans

Som en viktig del av fremtidens klimavennlige energisystem er ammoniakk (NH3), produsert fra lavkarbon hydrogen (H2), sett på som et lovende drivstoff for store skip. Den største fordelen med ammoniakk er at den er karbonfri og resulterer dermed ikke i CO2-utslipp under forbrenning. I tillegg kan den lagres på et relativt lite volum i flytende form under moderat trykk og temperatur. Det er derimot store teknologiske utfordringer knyttet til det forbrenningstekniske ved bruk av ammoniakk i motorer, blant annet at den har dårlige forbrenningsegenskaper i forhold til sine konvensjonelle karbonbaserte alternativer. For å få dette realisert kreves det derfor at innovative løsninger utvikles.

Bakgrunn

I prosjektet NanoIgnite er målet å utforske en ny og potensielt banebrytende teknologi for tenning av ammoniakk i skipsmotorer, noe som skal gjøre forbrenningsprosessen mer effektiv. Den foreslåtte teknologien bruker et lyssensitivt nanomateriale som tenningsmekanisme i stedet for en konvensjonell tennplugg eller dieselpilotinjeksjon. Ved å injisere nanomaterialet inn i motoren og å utsette det for et kraftig lys, antennes nanomaterialet umiddelbart. På denne måten antennes ammoniakk-luftblandingen på flere steder av nanomaterialet og resulterer i en raskere og mer fullstendig forbrenning sammenlignet med konvensjonelle metoder.

Oppgave

Sommerforskeren skal i dette prosjektet arbeide med å videreutvikle konseptet og utføre ulike typer forsøk i våre laboratorier.

Oppgaven knyttes til prosjektet NanoIgnite - Fototenning av karbonfrie drivstoff i skipsmotorer ved bruk av nanomateriale ved SINTEF Energi.

Oppgaven vil hovedsakelig bestå i å:

  • Sette seg inn i prosjekts bakgrunn
  • Planlegge forsøkene sammen med veiledere
  • Gjøre seg kjent i laben og gjennomgå HMS-rutiner
  • Utføre planlagte forsøk
  • Evaluere og dokumentere resultatene

Forutsetninger:

Det er en fordel, men ikke obligatorisk, at studenten har:

  • Kjennskap til labarbeid
  • Kjennskap til termodynamikk
  • Interesse for energiteknologi og forskning

Medveiledere: Karl Oskar Bjørgen (NTNU f.o.m 01.03.2022)

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.