Til hovedinnhold
Norsk English

TE-04 Bærekraftig biokull for metallurgisk industri

Produksjon og karakterisering av biokull som klimatiltak for CO2 reduksjon

Biokull som en erstatter for fossilt kull er ett av klimatiltakene med høyest potensiale for å redusere utslipp av klimagasser. Bruk av biokull anses til å være en bærekraftig karbon kilde som kan erstatte fossilt karbon i en energiintensiv industri som for eksempel metallurgisk industri.  

Biokull er forkullede rester av biomasse, f.eks. trevirke og bark med høyt innhold av karbon. Biokull egenskapene kan bestemmes utfra bruksområdet på det produserte materialet. Forhold som kan påvirke egenskapene er biomasse type, prosess parametere under trekullproduksjon (e.g. temperatur, trykk oppvarmingshastighet, osv.) og etterbehandling av det produserte trekullet. I dette arbeidet skal det gjennomføres detaljert karakterisering av det produserte biokarbonet som inkludert blant annet å kartlegge CO2-gassifiseringsreaktivitet ved bruk av termogravimetrisk analytisk utstyr (TGA). Sommerforskeren skal jobbe i laboratoriet med biokarbon karakterisering, og TGA analyser for kartlegging av CO2-gassifiseringsreaktivitet. Sommerforskeren skal i tillegg jobbe med etterbehandling av data, kinetikkevaluering og rapportering.

Prosjektet er knyttet til prosjektet: SINTEFs klimafond​ prosjekt C&H2AR.

Oppgaven består av

  • Litteraturstudie på CO2 gassifiseringsreaktivitet
  • Bidra til planlegging og gjennomføring av eksperiment forsøk og analyser
  • Resultatbearbeiding
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet i en sluttkonferanse for sommerstudentene

Forutsetninger

  • Interesse innen bioenergi og termokjemisk konvertering av biomasse
  • Interessert i laboratoriearbeid
  • Kjennskap til Excel og Python

Hovedveileder: Liang Wang

Medveileder: Roger Khalil

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson