Til hovedinnhold
Norsk English

TE-03 Fra biomasse rester til karbon negativ energi og biokull

Prosessmodellering av et pyrolyseanlegg kombinert med oxy-forbrenning for karbonlagring og produksjon av klimapositiv energi

BiOxyChar konsept
BiOxyChar konsept

Motivasjon og relevans

Ifølge IPCC, for å oppfylle de utfordrende målene i Parisavtalen må de globale CO2-utslippene reduseres med 50-85 % innen 2050. I kjølvannet av et økt søkelys på klimaendringer og bærekraft er bioenergi, sirkulær økonomi og karbonlagring viktige verktøy til å klare overgangen til et grønnere samfunn. Biokullproduksjon og CCS er to alternativer til å begrense utslippene av CO2 i atmosfæren, men dagens teknologier har så langt vist seg kostbare som klimatiltak. Det er derfor behov for videre teknologiutvikling slik at kostnadene kan reduseres. Et mulig tiltak er integrasjon av ulike teknologier i en prosess for å øke lønnsomheten og optimalisere energibruket.

Bakgrunn

"SINTEF Global Climate Fund" er et initativ som støtter forskning på nye løsninger som kan fjerne klimagasser fra kretsløpet. BiOxyChar prosjektet undersøker en av disse løsningene og kombinerer biokullproduksjon med oxy-forbrenning og karbonfangst. Mens prosessen bruker biomasse avfall og overskudds-oksygen fra hydrogenproduksjon produserer prosessen biokull, karbonnegativ energi (strøm og varme) og CO2 til lagring.

I dette arbeidet skal det utvikles en modell av prosessen for å kartlegge optimale operasjonsforhold. Prosessen inkluderer produksjon av biokull gjennom pyrolyse, forbrenning av gassen som da driver en turbin til strømproduksjon og prosessering av røykgassen. Sommerstudenten skal jobbe med Aspen Plus/HYSYS.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i subprosessene (pyrolyse, oxy-forbrenning, karbonfangst)
  • Litteraturstudie om modellering av pyrolyseprosesser
  • Forbedre den eksisterende prosessmodellen
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet i en sluttkonferanse for sommerstudentene

Oppgaven knyttes til prosjektet "BiOxyChar, fra biomasse rester til karbon negativ energi og biokull" ved SINTEF Energi

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i)

  • Prosessmodellering (fortrinnsvis Aspen Plus eller HYSYS)
  • Grunnleggende kunnskap i termodynamikk og kjemi og interesse innen bioenergi og termokjemisk konvertering av biomasse

Hovedveileder: Thomas Indlekofer

Medveiledere: Elisa Magnanelli og Mario Ditaranto

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson