Til hovedinnhold
Norsk English

TE-02 Utnyttelse av spillvarme fra aluminiumsproduksjon

Energieffektivisering i industri - Nye konsepter for utnyttelse av spillvarme fra aluminiumsproduksjon

Kontaktperson

Prosessindustri

Motivasjon og relevans

Energieffektiviseringstiltak anses som nødvendige for overgangen til et lavutslippssamfunn, og for å nå 2-gradersmålet som ble lagt frem i Parisavtalen. Utnyttelse av spillvarme (i andre ord energi som i dag går tapt) har en stor potensial for energieffektivisering.

Det er estimert at norsk industri produserer ca. 20 TWh spillvarme hvert år, hvor aluminiumsindustrien er den største produsenten av lavtemperaturspillvarme (under 250°C).  Norge er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag 1,2 millioner tonn per år. I løpet av et år produserer et typisk aluminiumsverk rundt 2 TWh spillvarme. Til sammenligning produseres hvert år ca. 135-140 TWh vannkraft i Norge (90% av total produsert kraft).

Bakgrunn

SINTEF Energi har jobbet med å kartlegge energi- og massestrømmer i ulike aluminiumsverker i Norge. I tillegg, et innovativt konsept for en varmeveksler som kan ekstrahere spillvarme fra smelteverksavgassen har blitt utviklet. Men spillvarme under 250°C er ikke lett å utnytte, siden det finnes relativt få applikasjoner for lavtemperaturvarme. Om store mengder lavtemperaturspillvarmen skal utnyttes, vil det kreves nytenking! Målet med oppgaven vil bli å utforske muligheter for faktisk utnyttelse av spillvarme fra et aluminiumsverk.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Definere en eller flere konsepter for utnyttelse av spillvarme i samarbeid med forskere
  • Utvikle en modell av konseptet/konsepter
  • Skrive rapport

Oppgaven knyttes til FME "HighEFF – Centre for a competitive, energy efficient and environmentally friendly industry for the future" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger:

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Modellering
  • MatLab/Aspen plus

Medveileder: Thomas Indlekofer

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.