Til hovedinnhold
Norsk English

TE-01 Sirkulær økonomi og gjenvinning

Modellering av fremtidens gjenvinning scenarios for økt sirkularitet

Avfallshierarkiet. Kilde: snl.no
Avfallshierarkiet. Kilde: snl.no

Motivasjon og relevans

Verden er 9% sirkulær mens Norge er 2.4% sirkulær, så det er store muligheter for forbedring. Ressursene er begrenset på jordkloden så det må ageres fort og kraftig både for naturen, klimaet og menneskeheten. Økende sirkularitet vil kreve en fullstendig omorganisering av samfunnet, noe som gir enorme utfordringer, men også muligheter. Avfallshåndtering er et viktig element i en sirkulær fremtid. I en sirkulær økonomi må produktene som ikke kan brukes om igjen materialgjenvinnes, så at de kan brukes som råvarer i ny produksjon. Som følge av dette har det kommet endringer i det europeiske avfallsregelverket, som setter ambisiøse mål for avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning Eurostatstatistikk

Bakgrunn

Å oppnå de nye materialgjenvinningsmålene vil kreve store endringer. For eksempel, gjenvinning av plastemballasje må øke til 55% innen 2030. Dette tallet var 21% for plastemballasje fra husholdningsavfall i 2019. Nye sorterings- og gjenvinningsteknologier må muligens tas i bruk for å oppnå målene. Det er derfor viktig å forstå hvordan eksisterende og nye teknologiske løsninger kan bidra til å svare på sirkulærøkonomi prinsipper og mål. Teknologier som kan brukes og eventuelt kombineres er mangfoldige, avhengig av en rekke faktorer inkludert avfallsfraksjon(er), økonomi og andre betingelser. Teknologier av interesse inkluderer kildesortering, sentral ettersortering, kompostering, mekanisk gjenvinning, kjemisk gjenvinning, forbrenning, H2 produksjon, m.m.

Matematiske optimaliseringsmetoder kan hjelpe med å utforske senarios på hvordan fremtidige MSW (Municipal Solid Waste dvs. husholdningsavfall og husholdningsavfall-lignende næringsavfall) behandlingssystemer kan se ut og det er denne utfordringen denne oppgaven skal utforske.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Definere angrepsmetode
  • Utvikle deler av optimeringsmodellen for MSW behandling scenarios mot 2030
  • Skrive rapport/artikkel

Arbeidet knyttes til videreutvikling av en modell under utvikling ved SINTEF Energi.

Oppgaven knyttes til KSP prosjektet "CircWtE - Waste-to-Energy and Municipal Solid Waste management systems in Circular Economy" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Modellering
  • Optimering
  • Matlab

Hovedveileder: Elisa Magnanelli

Medveileder: Cansu Birgen

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson