Til hovedinnhold
Norsk English

TE-01 Modellering av fremtidens gjenvinningssystemer

Modellering av fremtidens gjenvinning scenarios for økt sirkularitet

Kontaktperson

Avfallshierarkiet
Avfallshierarkiet. Kilde: snl.no

Motivasjon og relevans

Verden er 9% sirkulær mens Norge er 2.4% sirkulær, så det er store muligheter for forbedring. Ressursene er begrenset på jordkloden så det må ageres fort og kraftig både for naturen, klimaet og menneskeheten. Økende sirkularitet vil kreve en fullstendig omorganisering av samfunnet, noe som gir enorme utfordringer, men også muligheter. Avfallshåndtering er et viktig element i en sirkulær fremtid. I en sirkulær økonomi må produktene som ikke kan brukes om igjen materialgjenvinnes, så at de kan brukes som råvarer i ny produksjon. Som følge av dette har det kommet endringer i det europeiske avfallsregelverket, som setter ambisiøse mål for avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning (se hos eurostat).

Bakgrunn

Å oppnå de nye materialgjenvinningsmålene vil kreve store endringer. For eksempel, gjenvinning av plastemballasje må øke til 55% innen 2030. Dette tallet var 21% for plastemballasje fra husholdningsavfall i 2019. Nye sorterings- og gjenvinningsteknologier må muligens tas i bruk for å oppnå målene. Det er derfor viktig å forstå hvordan eksisterende og nye teknologiske løsninger kan bidra til å svare på sirkulærøkonomi prinsipper og mål. Teknologier som kan brukes og eventuelt kombineres er mangfoldige, avhengig av en rekke faktorer inkludert avfallsfraksjon(er), økonomi og andre betingelser. Teknologier av interesse inkluderer kildesortering, sentral ettersortering, kompostering, mekanisk gjenvinning, kjemisk gjenvinning, forbrenning, H2 produksjon, m.m.

Matematiske optimaliseringsmetoder kan hjelpe med å utforske senarios på hvordan fremtidige MSW (Municipal Solid Waste dvs. husholdningsavfall og husholdningsavfall-lignende næringsavfall) -behandlingssystemer kan se ut og det er denne utfordringen denne oppgaven skal utforske.

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Definere angrepsmetode
  • Utvikle deler av optimeringsmodellen for MSW behandling scenarios mot 2030
  • Skrive rapport/artikkel

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en prototype markedsmodell under utvikling ved SINTEF Energi.

Oppgaven knyttes til KSP prosjektet " CircWtE - Energigjenvinning av avfall & avfallsbehandlingssystemer i sirkulær økonomiCircWtE - " ved SINTEF Energi.

Forutsetninger:

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Modellering
  • Optimering
  • Matlab

Medveileder: Cansu Birgen

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.