Til hovedinnhold
Norsk English

GT-12 Norsk energieksport

Modellering og optimalisering av ren energieksport fra Norge til Europa

Kontaktperson

Norsk energieksport
Norsk energieksport

Bakgrunn og motivasjon

Norges posisjon som energieksportnasjon er i endring på grunn av avkarbonisering av det europeiske energimarkedet. For å nå Paris-avtalen vil CO2-utslipp måtte reduseres i alle deler av energisystemet, fra generering og transport til sluttbruk. Energigenerering med fossile kilder erstattes med karbonfrie alternativer og fornybare kilder, og det er et økende behov for CO2-fangst og lagring (CCS). Denne pågående endringen av energisystemet gir både muligheter og utfordringer for Norge med både store fornybarressurser (vind og vann) og muligheter til produksjon av lavutslipps energibærere (hydrogen, ammoniakk) fra naturgass og olje. Et sentralt spørsmål er hvordan Norge skal kunne eksportere ren (lav- og karbonfri) energi på en måte som bidrar til å nå klimamålene for 2030 og 2050 og samtidig ivaretar økonomisk utnyttelse av våre ressurser: Elektrisitet fra vannkraft og havvind, hydrogen fra naturgass med CCS, strøm fra naturgass med CCS, eller hydrogen fra fornybare kilder?

Oppgave

Som en del av prosjektet CleanExport utvikler SINTEF en integrert energisystemmodell med flere energibærere. Modellen benyttes for å analysere hvordan Norge skal kunne eksportere ren energi til Europa i et 2030- og 2050-perspektiv, og vil gi beslutningstøtte for optimal utnyttelse og investeringer i infrastruktur og relaterte teknologier for energiomforming, eksempelvis produksjon av hydrogen fra naturgass eller fornybar kraft. For å kunne utføre denne typen storskala energisystemanalyse, må modellen være modulær, numerisk effektiv og inkludere et bredt utvalg energiteknologier for konvertering, lagring, transport og sluttbruk. SINTEF ønsker å rekruttere en student med interesse for optimalisering og/eller modellering av energisystemer for å bidra i utviklingen av denne energisystemmodellen. Alternativt er oppgaven også relevant for en student som er interessert i analyser av energisystemutvikling og samtidig jobbe med forskningsmodeller.

Oppgaven består i å:

  1. Sette seg inn i problemstillingen energisystemmodellen har som mål å løse.
  2. Implementere utvalgte moduler og komponenter av energisystemmodellen, og koble disse sammen med resten av modellrammeverket.
  3. Utføre enkel testing av implementasjon og analysere resultater.
  4. Kjøre case studier rundt utvikling av fremtidige energieksportmuligheter.

Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Forutsetninger

Kandidaten må ha kjennskap/ferdigheter innen en eller flere av følgende tema:

  • Modellering av optimeringsproblem
  • Matematisk programmering (optimalisering) - fortrinnsvis i Python, Julia, GAMS, Xpress-Mosel eller liknende.
  • Energisystemer

Medveiledere: Brage Rugstad Knudsen og Rahul Anantharaman

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.