Til hovedinnhold
Norsk English

GT-12 Hydrogenlogistikk

Utvikling av metoder for bestemmelse av kostnadseffektive rutevalg for logistikk av flytende hydrogen til flyplasser

Motivasjon og relevans

Hydrogen er et mulig framtidig drivstoff til luftfart, som kan muliggjøre CO2-frie flyreiser og kraftig reduksjon i utslipp av andre klimagasser enn CO2, som også bidrar til globale klimaendringer. En av barrierene for hydrogen-fly er tilgang på flytende hydrogen på flyplasser verden over.

Bakgrunn

I det europeiske samarbeidsprosjektet TULIPS skal hydrogen demonstreres som drivstoff for bakke-kjøretøy på flyplass, og barrierer relatert til håndtering av flytende hydrogen (LH2) på flyplass skal brytes ved at en drone som benytter LH2 som drivstoff skal testes på en flyplass. SINTEF Energi bidrar i prosjektet ved å se på framtidige løsninger for forsyning og håndtering av LH2 for fly.

Oppgave

Sommerforskerprosjektet "Hydrogenlogistkk" sikter mot å videreutvikle metoden SINTEF Energi har utviklet for å studere kostnadseffektive rutevalg for transport av CO2 i verdikjeder for CO2-transport og lagring. Sommerforskeren skal benytte geografiske informasjonssystemer (QGIS) og kombinere dette med kostnadsberegninger for å finne kostnadseffektive transport-ruter for LH2.

Oppgaven består i å

  • Utvikle caser for LH2-transport til flyplass
  • Samle og evaluere informasjon om LH2-teknologi som benyttes til kostnad- og effektivitets-beregninger
  • Sette opp enkle modeller for beregning av transportkostnader

Oppgaven knyttes til prosjektet "Demonstrating lower polluting airports across Europe" (TULIPS)

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (Python er mest relevant)
  • Interesse for geografiske informasjonssystemer
  • Interesse for tekno-økonomi
  • Kjennskap til teknologi for transport og lagring av hydrogen

Hovedveileder: Ida Hjorth

Medveiledere: Avinash Subramanian, Petter Nekså og Ingrid Snustad

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson