Til hovedinnhold
Norsk English

GT-11 Modellering av tanker for transport av flytende hydrogen


Kontaktperson

Modellering av tanker for transport av flytende hydrogen
Modellering av tanker for transport av flytende hydrogen

Motivasjon og relevans

Hydrogen regnes som en viktig energibærer for lav- til nullutslippsløsninger, med mulige sluttbrukere blant annet i transport-, energi- og industrisektoren. En nøkkelutfordring for å ta i bruk hydrogen som energibærer er å utvikle kostnads- og energieffektive løsninger for hydrogenlagring og -distribusjon, slik at produsenter og sluttbrukere effektivt kobles lokalt, regionalt og globalt. For langdistansetransport på stor skala trengs skipstransport, med flytende hydrogen (LH2) som ett av de lovende alternativene.

Bakgrunn

Norge har en lang tradisjon i skipstransport av flytende naturgass (LNG). Mens LNG transporteres på -160 oC, må hydrogen kjøles helt ned til -253 oC før det blir flytende. For å realisere LH2-skipstransport, kreves derfor nye løsninger for lagringstanker og varmeisolering. I tillegg trengs nye og oppskalerte løsninger for LH2-lagring på land, og for lasting og lossing av tankskip. En tilstrekkelig isoleringsstandard for lagringstanker må utvikles og påvises, som gir lave fordampningstap av lasten.

Prosjektet LH2 Pioneer har som målsetting å utvikle et konseptuelt design av LH2-lagertanker, hver med 40-45.000 m3 volum og et energiinnhold på om lag 100 GWh. Isolasjonen bør være god nok til å gi et relativt fordampningstap ned mot 0.1 % per døgn, som tilsvarer dagens standard for LNG-skipstanker.

Oppgave

Arbeidet er knyttet til en termisk modell for varmetransport gjennom isolasjon og strukturelle komponenter i tanker for flytende hydrogen. Modellen beskriver varmetransporten som strøm gjennom et termisk nettverk og løses som et ikke-lineært system av ligninger. Studenten vil sette seg inn i denne modellen, kjøre case, dokumentere resultater og eventuelt utføre videreutvikling av modellen og/eller løsningsmetoder.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn tankmodell (utviklet i Python)
  • Kjøre og dokumentere case ved bruk av modellen
  • Videreutvikle modellen, for eksempel ved implementasjon av nye tankgeometrier, nye strukturelle komponenter, nye modeller for varme- og masseovergang og/eller nye løsningsmetoder

Oppgaven knyttes til prosjektet “LH2 Pioneer” ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Versjonskontroll (fortrinnsvis Git)
  • Linux
  • LaTeX
  • Termisk modellering
  • Strukturelle beregninger

Medveileder: Magnus Aa. Gjennestad

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.