Til hovedinnhold
Norsk English

GT-11 Drivstofføyer

Bestemmelse av nytte og behov for å fylle drivstoff til havs og dermed utvide rekkevidde for hydrogen-fartøy

Motivasjon og relevans

Havbruksnæringen er den fjerde største industrien i Norge, med over 66000 arbeidsplasser. Gjennom bruk av marine oljer til fiskebåter og tilknyttet infrastruktur, står næringen for en stor andel av norske klimautslipp. For å nå målet om klimanøytralitet i 2050 er vi avhengige av vesentlig innfasing av grønn teknologi i fiskeri og havbruksnæringen, inkludert en nullutslipp-kystlinje. Denne jobben er en del av prosjektet ZeroKyst, hvor vi jobber vi med å utvikle hydrogen-elektriske fartøy og pålitelig og sikker infrastruktur for å støtte opp om de nye fartøyene langs kysten. Overgangen til nullutslippsfartøy vil få ned næringens totale utslipp, skape nye arbeidsplasser og bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen batteri- og hydrogenteknologi.

Bakgrunn 

Rekkevidden til hydrogen-drevne fartøy er begrenset av den lave energitettheten til komprimert hydrogen. Trykket på tanken er typisk mellom 250 og 700 bar, og den volumetriske energitettheten øker med trykk. Trykkbeholderens kostnad øker også med tykk. Den høyeste energitettheten har hydrogenet i flytende form, med nedkjøling og isolering av hydrogen til disse temperaturene er energikrevende.

Muligheten til å fylle drivstoff til sjøs kan bidra til at hydrogen-fartøy for større operasjonell rekkevidde og pålitelighet.

Oppgave 

Arbeidet i denne oppgaven går ut undersøke hvilke fartøy som vil ha utfordringer med rekkevidde og operasjonell pålitelighet hvis hydrogen anvendes som drivstoff.

Oppgaven består i å: 

  • Utvikle metoder for å beregne energibehov fra tilgjengelig data for fartøysbevegelser
  • Identifisere fartøysegmenter hvor energilagring om bord er en begrensende faktor for operasjoner innen havbruk, eksempelvis med drivstofftanker for 250 og 700 bar, og flytende hydrogen
  • Bidra til å vurdere nytten av å kunne fylle drivstoff til havs gjennom å visualisere operasjonelle mønstre og energibruk for flere ulike fartøy

Oppgaven er en del av prosjektet "KSP ZeroKyst" som jobber for å akselerere overgangen til klimanøytralt havbruk gjennom å utvikle nullutslipps fiske- og arbeids-båter. 

Forutsetninger 

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller ønske om og evne til å sette seg inn i): 

  • Programmering for analyse av posisjonsdata for maritime fartøy
  • Evne og interesse for å vurder ulike informasjonskilder, datakvalitet og kildekritikk
  • Forståelse for energitetthet, trykk- og kryotanker
  • Evne til å innhente og strukturere ulike typer informasjon og data

Hovedveileder: Ida Hjorth

Medveiledere: Are Simonsen, Ingrid Snustad og Marta Bucelli

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson