Til hovedinnhold
Norsk English

GT-10 Modellering av CO2-transport i Europa

Modellering av CO2-transportruter for å identifisere kostnadseffektive løsninger for CO2 transport nettverk

Eksempel av CO2 verdikjeder som kunne utvikles i Europa
Eksempel av CO2 verdikjeder som kunne utvikles i Europa

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, helst til mindre 1,5˚C økning i den globale oppvarmingen. For å oppnå dette må alle industrisektorer avkarboniseres. Mange styringsorgan (blant annet FNs klimapanel - IPCC) indikerer at karbonfangst og lagring (CCS) vil være en essensiell teknologi for å dempe utslippene fra flere ulike industrier. ACCSESS-prosjektet vil gi tilgangsveier til fleksible transport- og lagringsinfrastrukturer for CO2 fra europeisk industri. Denne stillingen som sommerforsker skal bidra til dette overordnede målet.

Bakgrunn

Karbonfangst og lagring (CCS) bidrar til å bremse global oppvarming, gjennom å fange karbondioksid (CO2) fra industrielle utslipp og lagre det istedenfor å slippe det ut i atmosfæren. CCS er i flere industrier et av få alternativer for å avkarbonisere sektorene.

CO2-utslipp skjer fra ulike sektorer spredt over hele Europa, mens geologiske lagringssteder for CO2 stort sett er lokalisert i Nordsjøen. Dette gjelder for eksempel Northern Lights-lagringsstedet. Kostnadseffektive transportforbindelser for CO2 mellom kilder og lagringssteder er en grunnleggende komponent for implementering av CCS-verdikjeder, spesielt for innlandskilder som ligger langt unna lagringsplassene.

Det finnes ulike alternativer for CO2-transport. CO2 kan transporteres som gass med rørledninger eller i flytende form med lastebil, lektere og skip. Ved SINTEF utvikler vi modeller på flere nivåer for å bidra til utvikling av en transportinfrastruktur for storskala utrulling av CCS. I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle modellene for å kunne identifisere de mest kostnadseffektive rutene for transport av CO2 i Europa.

Oppgave

Sommerforskerstillingen fokuserer på å videreutvikle modeller for simulering av CO2-transportruter fjernt fra kysten og fra kysten til lagringssteder, samt å kjøre analyser for utvalgte casestudier. Casestudiene vil være representative for europeiske industrianlegg som ikke har direkte tilgang til havet. Tankbasert transport (lastebil, lekter, skip) vil være hovedfokus i analysen. Alternative transportmetoder, som rørledninger, vil også bli vurdert for sammenligning. De gjennomførbare løsningene vil bli videre vurdert og sammenlignet, hovedsakelig basert på deres teknoøkonomiske ytelse.

Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre utvalgte analyser. I tillegg skal kandidaten presentere resultater, så vel som å diskutere fremtidige muligheter og begrensninger. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i de eksisterende modellene
  • Iverksette spesifiserte endringer i modellene (for eksempel å inkludere tidsavhengige aspekter ved transportalternativer)
  • Utføre analyser for utvalgte casestudier
  • Presentere og diskutere resultatene med andre forskere
  • Oppsummere arbeidet i en kortfattet rapport/artikkel

Oppgaven knyttes til prosjektet " ACCSESS - Providing access to cost-efficient, replicable, safe, and flexible CCUS " og til "NCCS - Norsk forskningssenter for CO2-lagring" ved SINTEF Energi. 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering i Python
  • Optimering
  • Energisystemer

Hovedveileder: Avinash Subramanian

Medveileder: Sigmund Eggen Holm

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson