Til hovedinnhold
Norsk English

GT-09 Modellering av CO2-transport i innlandet

Modellering av CO2-transportruter for å identifisere kostnadseffektive løsninger for innlandstransport

Kontaktperson

Schematic representation of a CCS value chain
Schematic representation of a CCS value chain

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, helst til mindre enn 1,5˚C økning i den globale oppvarmingen. For å oppnå dette, må alle industrisektorer avkarboniseres. Mange styringsorgan (blant annet FNs klimapanel - IPCC) indikerer at karbonfangst og lagring (CCS) vil være en essensiell teknologi for å dempe utslippene fra flere ulike industrier. ACCSESS-prosjektet vil gi tilgangsveier til fleksible transport- og lagringsinfrastrukturer for CO2 fra europeisk industri. Denne stillingen som sommerforsker skal bidra til dette overordnede målet.

Bakgrunn

Karbonfangst og lagring (CCS) bidrar til å bremse global oppvarming, gjennom å fange karbondioksid (CO2) fra industrielle utslipp og lagre det istedenfor å slippe det ut i atmosfæren. CCS er, i flere industrier, et av få alternativer for å avkarbonisere sektorene.

CO2-utslipp skjer fra ulike sektorer spredt over hele Europa, mens geologiske lagringssteder for CO2 stort sett er lokalisert i Nordsjøen. Dette gjelder for eksempel Northern Lights-lagringsstedet. Kostnadseffektive transportforbindelser for CO2 mellom kilder og synker er en grunnleggende komponent for implementering av CCS-verdikjeder, spesielt for innlandskilder som ligger langt unna lagringsplassene.

Det finnes ulike alternativer for CO2-transport. CO2 kan transporteres som gass med rørledninger eller i flytende form med lastebil, lektere og skip. Ved SINTEF utvikler vi modeller på flere nivåer for å bidra til utvikling av en transportinfrastruktur for storskala utrulling av CCS. I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle modellene for å kunne identifisere de mest kostnadseffektive rutene for innlandstransport av CO2.

Oppgave

Sommerforskerstillingen fokuserer på å videreutvikle modeller for simulering av CO2-transportruter fjernt fra kysten, samt å gjøre analyser for utvalgte casestudier. Casestudiene vil være representative for europeiske industrianlegg som ikke har direkte tilgang til havet. Tankbasert transport (lastebil og lekter) vil være hovedfokus i analysen. Alternative transportmetoder, som rørledninger, vil også bli vurdert for sammenligning. De gjennomførbare løsningene som vil videre bli vurdert og sammenlignet, hovedsakelig basert på deres teknoøkonomiske ytelse.

Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre utvalgte analyser. I tillegg skal kandidaten presentere resultater, så vel som å diskutere fremtidige muligheter og begrensninger. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i de eksisterende modellene
  • Iverksette spesifiserte endringer i modellene (for eksempel å inkludere tidsavhengige aspekter ved transportalternativer)
  • Utføre analyser for utvalgte casestudier
  • Presentere og diskutere resultatene med andre forskere
  • Oppsummere arbeidet i en kortfattet rapport/artikkel

Oppgaven knyttes til prosjektet "ACCSESS - Providing access to cost-efficient, replicable, safe, and flexible CCUS " ved SINTEF Energi. 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (Python, Julia)
  • Optimering
  • Energisystemer

Medveiledere: Luca Riboldi og Julian Straus

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.