Til hovedinnhold
Norsk English

GT-09 Fornybar energiproduksjon og spillvarmegjenbruk

Evaluering av potensialet for fornybar energiproduksjon og spillvarmegjenbruk i kraftintensiv industri

Motivasjon og relevans

EU har som mål å skape et nullutslippssamfunn innen 2050. For å oppnå dette målet må vi skifte fra fossile til fornybare energikilder, som vind- og solenergi. Energiproduksjonen fra disse kildene varierer over tid, hvilket utgjør en utfordring fordi produksjon og forbruk ikke alltid samsvarer; I enkelte perioder kan forbruket være større enn produksjonen, mens det i andre perioder er mindre. Dette gjør energisystemet ustabilt og kan føre til store infrastrukturkostnader, både med tanke på dimensjonering av kraftnettverket og energilagringssystemer. En måte å redusere kostnadene knyttet til det grønne skiftet er å benytte seg av industriens ubrukte potensiale til å planlegge sine prosesser etter tilgangen på energi. Sammen med økt gjenbruk av spillvarme, muliggjør dette økt integrering av fornybar energi både lokalt og i det eksterne kraftnettet uten unødvendig økning av kapasitetskravet på det eksterne kraftnettet. Disse tre faktorene, økt prosessfleksibilitet, spillvarmegjenvinning og lokal fornybar energiproduksjon, er dermed viktige steg på veien mot nullutslippssamfunnet.

Bakgrunn

Økt prosessfleksibilitet i kraftkrevende industri muliggjør økt lokal produksjon og bruk av fornybar energi, men både prosessfleksibiliteten og -kravene varierer mellom industrier og fabrikker. Dermed må de fornybare energikildene velges for individuelle fabrikker, slik at kilden er kompatibel med prosesskravene, den tilgjengelige prosessfleksibiliteten og de lokale forholdene. I SINTEF Energi jobber vi med energisystemmodeller som kan gi innblikk i effektivitet og integrasjonspotensiale av ulike energikilder gitt sett med spesifikasjoner relatert til prosesskrav og lokasjon av en industri eller fabrikk.

Oppgave

Arbeidet knyttes til en gjennomgang av ulike teknologier for lokal produksjon av fornybar energi ved fem fabrikker som er del av EU-prosjektet Flex4Fact. Arbeidet inkluderer stokastisk analyse av teknologiene med tanke på prosesskrav og -fleksibilitet, lokasjon og klima på fabrikkene, samt kostnad, teknologimodenhet, karbonfotavtrykk og effektivitet til de ulike fornybare teknologiene.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i de ulike teknologiene for produksjon av fornybar energi.
  • Evaluere disse teknologiene med tanke de ulike nøkkelparameterne.
  • Bygge opp et rammeverk for stokastisk analyse og beslutningsstøtte for valg av fornybare energikilder.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har:

  • Kjennskap til energisystemmodeller, fornybar energi og/eller industriprosesser
  • Interesse for programmering (fortrinnsvis Python)
  • Evner og interesse for datateknisk og analytisk problemløsning

Hovedveileder: Ingeborg Treu Røe

Medveileder: Kang Qiu

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson