Til hovedinnhold
Norsk English

GT-08 Optimal utrulling av bioenergi/biohydrogenanlegg

Optimal utrulling av bioenergi/biohydrogenanlegg for CDR i Norge

Illustrasjon av (a) en sentrallisert og (b) en desentralisert konvertering av biomasse til hydrogen med CCS
Illustrasjon av (a) en sentrallisert og (b) en desentralisert konvertering av biomasse til hydrogen med CCS

Motivasjon og relevans

Fjerning av karbondioksid (Carbon dioxide removal, CDR) fra atmosfæren har blitt fremhevet som en kritisk komponent i nesten alle veier for å nå målene i Parisavtalen, nemlig å begrense økningen i jordens gjennomsnittstemperatur til 1,5°C over førindustrielt nivå. Blant andre teknologier kan bruk av bioressurser for å produsere varme eller hydrogen spille en nøkkelrolle i å levere negative utslipp i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS). Denne tilnærmingen er ett av de fire konseptene som vurderes i prosjektet NCS C+ for å levere negative utslipp.

Bakgrunn

Skrive noe her om bakgrunnen for oppgaven, for eksempel forskningsutfordringer eller formålet med forskningsprosjektet som oppgaven er den del av.

En sentral utfordring for utvikling av bioressurskonvertering (til varme, hydrogen, kraft, biogass, etc.) med CCS (bioCCS) er integreringen av de ulike verdikjedene. Bærekraftig produserte bioressurser er ofte geografisk spredt. Dette krever transport til et sentralisert bioressurskonverteringsanlegg eller utplassering av flere småskalaanlegg. Kompleksiteten til denne integrasjonen øker når man vurderer bruk av flere typer biomasse med ulik innvirkning på prosessanlegget og dets ytelse. I tillegg må CO2 som fanges opp fra biokonverteringsanlegget injiseres i geologiske lagre for å sikre permanent lagring. Dette krever CO2-transport som igjen kan påvirke optimal utplassering av anlegg som utnytter bioressurser for CDR.

Oppgave

Dette arbeidet fokuserer på utvikling av en modell for å optimalisere utplasseringen av bioenergi/biohydrogen-anleggene med CCS med tanke på tilgang av bioråstoff og CO2-lagring, egenskaper, transportkostnader osv. Sommerforskeren vil da bruke modellen for å optimalisere utrullingen av bioenergi/biohydrogenanlegg i Norge

Oppgaven består i å:

  • Utvikle en modell for optimalisering av utrullingen av verdikjeder med bioenergi/biohydrogen med CCS (skal utvikles i Python)
  • Teste modellen på enkle case
  • Bruke modellen til å identifisere de beste strategiene for utrulling for de forskjellige case studiene

Oppgaven knyttes til prosjektet "NCS C+ - Norsk sokkel: En driver for et klimapositivt Norge" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Optimering
  • Operasjonsanalyse

Hovedveileder: Simon Roussanaly

Medveiledere: Rahul Anantharaman og Sigmund Holm

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson