Til hovedinnhold
Norsk English

GT-07 Optimalisering av investeringsbeslutninger for industri

Optimalisering av investeringer og operasjoner for å øke fleksibilitet og redusere CO2 utslipp i industri.

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Det nordiske og europeiske kraftmarkedet er derfor i endring - andelen fornybar kraft øker, samtidig som konvensjonelle kraftkilder gradvis fases ut. En stor utfordring ved dette er at kraftproduksjon og forbruk ikke alltid samsvarer. Dette fører til store infrastrukturkostnader. Industriaktører har en stor ubrukt fleksibilitetspotensial som kan hjelpe med å redusere kostnader til det grønne skiftet. SINTEF Energi har energisystemmodeller som viser hvordan fleksibilitet i industrien kan bidra til å skape et nullutslippssamfunn.

Bakgrunn

Det framtidige, bærekraftige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og omfatte en større andel uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Betydelige mengder effektreserver må i fremtiden holdes utenfor energimarkedet slik at uforutsigbar produksjon fra f.eks. vind og sol til enhver tid kan balanseres. Økt prosessfleksibilitet i industrien kan akselerere integreringen av fornybare energikilder, men øker også kompleksiteten i planlegging og styring av prosessene. EnergyModelsX er en energisystemmodell utviklet i SINTEF som skal brukes til å undersøke operasjonsplanlegging og kostnadseffektive investeringsbeslutninger for å øke andel fornybar energi i industriprosesser. I EU-prosjektet Flex4Fact skal EnergyModelsX brukes til å optimalisere investeringer i solceller og energilagring i ulike industrier i Europa.

Oppgave

Arbeidet er knyttet til testing av energisystemmodell for casestudier i Flex4Fact. En utfordring med ekspansjonsplanlegging i framtiden (2030) er at resultater er avhengig av parametere og antakelser i modellen. Derfor er det ekstremt viktig å studere hvordan resultater blir påvirket av antagelser gjennom sensitiviteter. Forskningsspørsmål i prosjektet er blant annet hvordan fleksibilitet blir modellert og hvordan man håndterer stokastiske prosesser som fornybar energiproduksjon og hvordan man kan hensynta etterspørsel i planlegging av utbygging i energisystemet.

Kandidaten forventes å sette seg inn hvordan EnergyModelsX fungerer, gjøre nødvendige endringer i modellen, sette opp casestudier og kjøre optimaliseringer og analysere resultatene. Det er mulig å videreføre arbeidet i en prosjekt- eller masteroppgave.  

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i EnergyModelsX (utviklet i Julia)
  • Sette opp case studier, kjøre optimaliseringer og analysere sensitiviteter med hensyn til antagelser.
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modellen

Oppgaven knyttes til prosjektet "Industrial flexibility platform for sustainable factories" ved SINTEF Energi, se FLEX4FAXT

Forutsetninger

Det er en fordel at studenten har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Julia eller Python)
  • Operasjonsanalyse eller kunnskap om optimering
  • Interesse for energisystemer, fornybar energi og industriprosesser

Hovedveileder: Sigrid Aunsmo

Medveiledere: Kang Qiu  og Sigmund E. Holm

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi