Til hovedinnhold
Norsk English

GT-07 Hydrogenproduksjon fra avfall og biomasse


Kontaktperson

Hydrogenproduksjon fra avfall
Hydrogenproduksjon fra avfall

Motivasjon og relevans

EUs grønne giv, også kjent som European Green Deal, har som ambisjon å gjøre EU klimanøytrale innen 2050. For å nå dette målet, er Europa avhengige av teknologier for fjerning av CO2 (CDR). CDR er i dag et svært aktivt forskningsfelt, som følge av et hastende behov for å utvikle løsninger som skal nå regionale og nasjonale utslippsmål. Karbonfangst spiller en viktig rolle i ulike CDR-teknologier, deriblant Direct Air Capture (DAC) og bruk av bioenergi fra karbonfangst og –lagring (BECCS). SINTEF Energi er ledende på utvikling av disse teknologiene. Dette gjelder spesielt BECCS, da instituttet har utpreget ekspertise på bioenergi og karbonfangst.

Bakgrunn

Anlegg for energigjenvinning (WtE) er den primære tilnærmingen i Europa når det kommer til å omgjøre søppel til energi, enten i form av varme eller elektrisitet. Avfallsproduksjon består av omtrent 60 prosent organisk materiale. En annen måte å se dette på, er at 60 prosent av utslippene knyttet til avfall er ansett som biogent. Gjennom å drive karbonfangst på WtE-anlegg, kan vi fange biogene utslipp. Dette er ansett som en CDR-prosess.

Sirkulær økonomi og bærekraftig avfallshåndtering er en viktig del av det å designe bærekraftige verdikjeder. Med dette i tankene, utvikler vi på SINTEF Energi avanserte verdikjeder for avfall som muliggjør CDR, så vel som produksjon av energi og hydrogen. Hydrogen er en viktig energileder i karbonbegrensede energisystem. Vi utvikler derfor prosesser for lokal hydrogenproduksjon fra avfall og ikke-konvensjonell biomasse.

Oppgave

Arbeidet vil involvere modellering så vel som simulering av overføringsprosesser for avfall til hydrogen og energi, ved hjelp av karbonfangst. Simuleringene vil bli gjort i Aspen Plus. Det er også mulig å benytte Python til utvikling av spesialmodeller, avhengig av kandidatens erfaring og personlige preferanser. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres som kandidatens masteroppgave.

Arbeidet består i å:

  • Gjennomføre et litteraturstudium for å forstå de ulike metodene for å konvertere avfall og ikke-konvensjonell biomasse til hydrogen.
  • Utvikling av prosessmodeller for utvalgte konverteringsprosesser.
  • Skriving av en rapport basert på prosjektet.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Verktøy for prosessimulering (Aspen plus/HYSYS) eller programmering (fortrinnsvis Python)
  • Modellering av kjemiske konverteringsprosesser

Medveileder: Rahul Anantharaman

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.