Til hovedinnhold
Norsk English

GT-06 Kraftproduksjon fra geotermisk energi

Konseptevaluering av prosesser for kraftproduksjon fra dyp geotermisk energi

Motivasjon og relevans

Skriv noe her som gir overordnet kontekst for oppgaven. Hvorfor er denne forskningen viktig i henhold til "Teknologi for et bedre samfunn"? (Kort).

Geotermisk varme er en fornybar energikilde med stort potensial. I Norge har vi teknologi som lar oss utnytte bergvarme til kraftproduksjon, for eksempel offshore. Dermed kan vi utnytte gamle oljeplattformer og infrastruktur på norsk sokkel. Geotermi er derfor en kilde til utslippsfri energi, som i liten grad forstyrrer lokalmiljøet, og som i stor grad bygger på gjenbruk. Dette er gunstig, både økonomisk og for miljøet.

Bergvarme er imidlertid utfordrende å utnytte, og krever at man velger gode løsninger for best mulig effekt. Som sommerforsker i geotermi hos SINTEF Energi vil du sette deg inn i ulike metoder for å utnytte bergvarme, og arbeidet kommer til å bidra til Norges – og Europas – energimarked.

Bakgrunn

Skrive noe her om bakgrunnen for oppgaven, for eksempel forskningsutfordringer eller formålet med forskningsprosjektet som oppgaven er den del av.

For å oppnå god utnytting av geotermisk varme trenger vi å utforske flere problemstillinger rundt termodynamiske prosesser, og deres verdi i fremtidens energimarked. Oppgaven er knyttet til et pågående internasjonalt forskningsprosjekt på klimavennlig bergvarme. Sommerforskeren vil bidra til å vurdere løsninger opp mot hverandre, og bidra til et aktivt forskningsfelt.

En ny måte å utnytte geotermisk energi på er å benytte CO2-deponier i brønner, ved å sirkulere CO2 under bakken slik at den varmes opp, og så utnytte varmen til å produsere energi på overflaten. Deretter pumpes CO2-et ned igjen i brønnen. Denne og flere andre tilnærminger til geotermisk kraftproduksjon vil være aktuelle temaer for sommerforskerprosjektet.

For å kunne forstå denne typen geotermiske systemer, trenger vi å studere effekten av produksjonsmetoden i et langt tidsperspektiv. Vi må også se nytten i sammenheng med det øvrige energimarkedet, og samfunnet som helhet. Behovet for innovative energikilder er stort i dagens samfunn. En sommerforskerstilling hos SINTEF Energi vil gi deg verdifull erfaring og ettertraktet kunnskap om moderne energiløsninger. Arbeidet i seg selv vil dessuten være et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Oppgave

Oppgaven tilpasses i dialog med sommerforskeren, men som et utgangspunkt:

  • Sette seg inn i teknologiens virkemåte og eksisterende beregningsmodeller
  • Tilpasse og bruke beregningsmodeller til å finne attraktive systemløsninger og kontroll-strategier for maksimal energiproduksjon over mange års drift
  • Vurdere økonomisk og/eller samfunnsmessig lønnsomhet, identifisere viktigste aspekter som bestemmer praktisk og økonomisk gjennomførbarhet

Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven knyttes til prosjektet "EnerGizerS -  CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Energiflyt og varmetransport
  • Termodynamiske prosesser generelt

Hovedveileder: Trond Andresen

Medveileder: Jonas Bueie

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson