Til hovedinnhold
Norsk English

GT-06 Hydrogen som drivstoff

Dynamisk modellering av fylling av hydrogen fra lager til skipstank

Kontaktperson

Hydrogen som drivstoff
Hydrogen som drivstoff

Motivasjon og relevans

Fiskeri- og havbruksnæringen er den fjerde største industrien i Norge, med over 66000 arbeidsplasser. Gjennom bruk av marine oljer til fiskebåter og tilknyttet infrastruktur, står næringen for en stor andel av norske klimautslipp. For å nå målet om klimanøytralitet i 2050 er vi avhengige av vesentlig innfasing av grønn teknologi i fiskeri og havbruksnæringen, inkludert en nullutslipp-kystlinje. Denne jobben er en del av prosjektet ZeroKyst, hvor vi jobber vi med å utvikle hydrogen-elektriske fartøy og pålitelig og sikker infrastruktur for å støtte opp om de nye fartøyene langs kysten. Overgangen til nullutslippsfartøy vil få ned næringens totale utslipp, skape nye arbeidsplasser og bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen batteri- og hydrogenteknologi.

Bakgrunn

Hydrogen-elektriske fartøy er avhengig av tilførsel av to energikilder, nemlig hydrogen og elektrisitet. Når det gjelder hydrogen, kan dette fylles på tanken i komprimert eller flytende tilstand. For begge disse alternativene, trengs det kjøling av overføringslinjer og av tanken. Trykk og temperatur i tankene og i linjene vil variere med tid, og dermed også behovet for kjøling. Dette trenger vi mer kunnskap om for å kunne optimalisere driften av en fyllestasjon og for å designe utstyret riktig. Her kommer dynamisk modellering inn.

Oppgave

Arbeidet i denne oppgaven går ut på å videreutvikle en dynamisk modell for fyllingen av hydrogen på et fartøy, og å kjøre ulike simuleringer knyttet til fyllehastighet, temperaturer og trykk, samt størrelsen på mottakende tank. Det vil også være interessant å se på alternativer for kjøling, for eksempel kjøling med sjøvann.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Videreutvikle en modell (i Dymola/Modelica)
  • Kjøre simuleringer av hydrogenfylling ved forskjellige scenarier
  • Skrive rapport og holde presentasjon

Oppgaven er en del av prosjektet "KSP ZeroKyst" som jobber for å akselerere overgangen til klimanøytral fiskeindustri, gjennom å utvikle nullutslipps fiske- og arbeidsbåter. 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller ønske om og evne til å sette seg inn i):

  • Dynamisk modellering (fortrinnsvis med Modelica/Dymola)
  • Prosessteknologi

Medveiledere: Stian Trædal og Petter Nekså