Til hovedinnhold
Norsk English

GT-05 Modellering og simulering av energihub

Modellering og simulering av energihub for offshore fornybar energiproduksjon og -lagring

Kontaktperson

Illustrasjon som viser integrering av fornybare energikilder og strømproduksjon for offshore operasjoner, basert på hydrogenlagring og -produksjon.
Illustrasjon som viser integrering av fornybare energikilder og strømproduksjon for offshore operasjoner, basert på hydrogenlagring og -produksjon.

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, helst til mindre 1,5˚C økning i den globale oppvarmingen. For å oppnå dette må alle industrisektorer avkarboniseres. Mange styringsorgan (blant annet FNs klimapanel - IPCC) indikerer at hydrogen og karbonfangst og lagring (CCS) vil være essensielle teknologier for å dempe utslippene fra flere ulike industrier. CleanOFF Hub-prosjektet vil gi et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene betydelig ved å undersøke fornybar kraftintegrasjon, hydrogenbasert kraftlagring og -produksjon, CCS, dekarbonisert varme og økt energieffektivitet.

Bakgrunn

Norsk kontinentalsokkel er strategisk både for å redusere klimagassutslippene og begynne den nasjonale energiomstillingen. På den ene siden kommer en stor del (≈30%) av de norske klimagassutslippene fra offshore, hovedsakelig på grunn av olje- og gassektoren. På den andre siden er det store muligheter for å utvikle bærekraftige energiprosjekter offshore for eksempel vindkraft. Følgelig skal norsk kontinentalsokkel gå gjennom en enorm innsats for å nå de nasjonale forpliktelsene under Parisavtalen. Strategier for å oppnå dette dekker maksimering av energieffektivitet, elektrifisering, brenselcellesystemer, karbonfangst og -lagring (CCS), og integrering av fornybar energi i offshore-operasjoner. Disse strategiene utelukker ikke hverandre og hybridløsninger er mulige.

I CleanOFF Hub-prosjektet vil to konsepter bli vurdert. Det ene er basert på integrering av fornybare energikilder med hydrogen som hovedlager for energi (se figuren), og det andre er basert på kompakte karbonfangst- og lagringsløsninger.

Relevante teknologier vil bli undersøkt for å finne de mest effektive løsningene for offshore energiproduksjon og -lagring i dedikerte energihuber. Hub-konseptene basert på de valgte teknologiene vil bli utviklet og ytelsene vurdert for relevante casestudier. Denne omfattende vurderingen vil dekke energi-, miljø- og økonomiske aspekter.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en åpen kildekode som ble modifisert for utviklingen av 1) elektrisitet fra offshore vindmøller med hydrogenlagring, og 2) kompakt karbonfangst og lagring. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester på et etablert datasett. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i Oogeso-verktøyet, som er en åpen kildekode (Python) for å simulere driften av offshore energisystemer
  • Utføre spesifiserte testcasestudier ved bruk av Oogeso (parameterstudie) på eksisterende datasett
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modellen

Oppgaven knyttes til prosjektet "CleanOFF Hub" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Integrasjon av fornybare energikilder

Hovedveileder: Daniela Damaceno

Medveiledere: Harald Svendsen og Luca Riboldi

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi