Til hovedinnhold
Norsk English

GT-05 Gass-sammensetningsanalyse for karbonfangst og -lagring_(CCS)

Utvikling av gass-sammensetningsanalyseprogram fra gasskromatografimålinger

Kontaktperson

Gass-sammensetningsanalyse for karbonfangst og -lagring
Gass-sammensetningsanalyse for karbonfangst og -lagring

Motivasjon og relevans

For å oppfylle de nasjonale og globale klimamålene vil CCS (Carbon Capture and Storage) spille en viktig rolle. SINTEF Energi er spesialisert på CCS-relatert forskning og utfører flere forskningsprosjekter. I det meste av vår eksperimentelle aktivitet, som gass-separasjon, termodynamiske egenskapsmålinger, varmeveksleregenskaper og CO2 transport, er gass-sammensetningsmålinger avgjørende. For å gjøre gass-sammensetningsmålingene med høyeste presisjon er det viktig å ha et godt verktøy for analysen, som vil være sommerstudentens oppgave å utvikle.

Bakgrunn

I vår eksperimentelle aktivitet bruker vi gasskromatograf (GC) for å måle gass-sammensetningen. GC måler spenningen over tid, og er sensitiv for gasstypen. Ulike gasser kommer til detektoren til forskjellige tider, og den resulterende målingen er et spektrum der arealet til de forskjellige toppene indikerer mengden av hver gass. Noen spekter kan være komplekse, derfor er signalbehandling, ulike integreringsmetoder og subtraksjon av overlappende topper en del av analysen.

Oppgave

Studenten forventes å lære om det grunnleggende innen gasskromatografi, og det som trengs innen signalbehandling, datavisualisering og Python programmering. Lær om analyseprogrammene som brukes for øyeblikket. Utvikle analyseprogramvaren i Python, med godt dokumentert algoritme. Test og eksperimenter med ulike metoder og algoritmer for gitte datasett og visualiser de ulike resultatene. Bruk programmet for analyser av typiske målinger.

Målet for oppgaven er et nøyaktig, fleksibelt, robust og godt dokumentert analyseprogram skrevet i Python.

Oppgaven består i å:

  • Lære om ulike analyseprogrammer som brukes i dag, skrevet i Python og MATLAB.
  • Utvikle et nytt Python-program.
  • Eksperimentere med analyse av ulike datasett.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering, Python. Lese MATLAB kode.
  • Signalprosessering.
  • Datavisualisering.

Medveileder: Ingrid Snustad

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.