Til hovedinnhold
Norsk English

GT-05 Analyse av norsk energieksport

Optimalisering av ren energieksport fra Norge til Europa

Energieksport

Bakgrunn og motivasjon

Norges posisjon som energieksportnasjon er i endring på grunn av avkarbonisering av det europeiske energimarkedet. For å nå Paris-avtalen vil CO2-utslipp måtte reduseres i alle deler av energisystemet, fra generering og transport til sluttbruk. Energiproduksjon med fossile kilder erstattes med karbonfrie alternativer og fornybare kilder, og det er et økende behov for CO2-fangst og lagring (CCS). Denne pågående endringen av energisystemet gir både muligheter og utfordringer for Norge med både store fornybarressurser (vind og vann) og muligheter til produksjon av lavutslipps energibærere (hydrogen, ammoniakk) fra naturgass og olje. Et sentralt spørsmål er hvordan Norge skal kunne eksportere ren (lav- og karbonfri) energi på en måte som bidrar til å nå klimamålene for 2030 og 2050 og samtidig ivaretar økonomisk utnyttelse av våre ressurser: Elektrisitet fra vannkraft og havvind, hydrogen fra naturgass med CCS, strøm fra naturgass med CCS, eller hydrogen fra fornybare kilder?

Oppgave

SINTEF utvikler som en del av prosjektet CleanExport en integrert energisystemmodell (en lineær optimeringsmodell av energisystemet) med flere energibærere. Optimeringsmodellen benyttes for å analysere hvordan Norge skal kunne eksportere ren energi til Europa i et 2030 til 2050 perspektiv, og vil gi beslutningstøtte for optimal utnyttelse og investeringer i infrastruktur og relaterte teknologier for energiomforming, eksempelvis produksjon av hydrogen fra naturgass eller fornybar kraft.

SINTEF ønsker å rekrutter en student med interesse i optimalisering og modellering av energisystemer for å bidra i analysen av en casestudie basert på denne energisystemmodellen.

Oppgaven består i å:

  1. Sette seg inn i problemstillingen energisystemmodellen har som mål å løse.
  2. Bruke optimeringsmodellen til å sette opp og kjøre en casestudie rundt utvikling av fremtidige energieksportmuligheter.
  3. Utføre enkel testing av implementasjon og analysere resultater.

Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Forutsetninger

Kandidaten må ha kjennskap/ferdigheter innen en eller flere av følgende tema:

  • Programmering (fortrinnsvis i Julia, Python eller lignende).
  • Kunnskap om energisystemet

Kjennskap/ferdigheter innen en eller flere av følgende er en fordel, men ikke nødvendig

  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering eller modellering av optimeringsproblem
  • Matematisk programmering i Julia, Python, GAMS, Xpress-Mosel eller liknende.
  • Analyse av casestudier

Hovedveileder: Sigumund Eggen Holm

Medveiledere: Julian Straus og Rahul Anantharaman

 

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson