Til hovedinnhold

GT-04 GUI til rørledningssimulator

GT-04 GUI til rørledningssimulator

Forsker
930 01 748

Grafisk grensesnitt til rørledningssimulator

Trykkavlastning av rør fylt med CO2. Trykk respons frem til 35ms. Simulering plottet sammen med eksperimentelle resultater.
Trykkavlastning av rør fylt med CO2. Trykk respons frem til 35ms. Simulering plottet sammen med eksperimentelle resultater.

Motivasjon og relevans

Framtidens energisystem vil være basert på fornybare energikilder, men i flere tiår framover vil vi være avhengige av fossile kilder som gir utslipp av klimagassen CO2. CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er den eneste teknologien som kan redusere CO2-utslipp fra fossile drivstoff og industriprosesser i betydelig grad og er en essensiell del av praktisk talt alle IPCC-scenarier der den globale oppvarmingen er under 2.3 °C. SINTEF bidrar til gjennomføringen av CCS gjennom bla. teknologiutvikling og bevisstgjøring av CCS i befolkningen. Denne sommerjobben vil bidra til å tilgjengeliggjøre modeller utviklet for å beskrive rørtransport av CO2-blandinger gjennom å lage ett grafisk grensesnitt til en eksisterende simulator. 

Bakgrunn

SINTEF Energi AS har siden 2009 utviklet verktøy for 1D simulering av rørledninger (CO2-Dynamics). Dette verktøyet inneholder etter hvert mange modeller og mye funksjonalitet. For å gjøre brukerterskelen lavere ønsker vi å lage ett grafisk grensesnitt (GUI) som strømlinjeformer input og forenkler visualisering av resultatene. Simulatoren har flere bruksområder og ett av disse er studier av løpende brudd i CO2 rørledninger hvor hurtig trykkavlastning av CO2 er sentralt. I figuren er trykket i 16 posisjoner plottet i fra 35ms etter en rask åpning av ett rør fylt med CO2 visualisert. Sammen med trykk vil temperatur, strømningshastighet og gassandel (og mange andre egenskaper) visualiseres mens man simulerer. 

Ved å lage ett grafisk grensesnitt til strømningssimulatoren vil verktøyet bli tilgjengelig for flere forskere og potensielt for kunder. I dag brukes i to forskjellige egenutviklede verktøy for å spesifisere simuleringene og til å visualisere resultatene. Disse verktøyene er i ferd med å gå ut på dato, og må enten fornyes eller byttes ut. Vi ønsker derfor å bytte disse ut med ett nytt verktøy som kan håndtere både oppsett og visualisering. 

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i hva strømnings simulatoren gjør, og arbeidsflyt ved bruk av verktøyet. 
  • Bidra i design av GUI basert på eksisterende Use-Cases. 
  • Implementere en første versjon av en GUI, og koble denne til simulatoren. 

Oppgaven knyttes til prosjektet "NCCS" ved SINTEF Energi AS, se Norwegian CCS Research Centre. Strømningskoden (CO2-Dynamics) er beskrevet kort på SINTEF web. 

Forutsetninger

Det er en forutsetning at søker har generelt god programmerings-kompetanse. De aktuelle språkene er Python og C/C++. 

Det er en fordel at sommerjobberen også har kjennskap til: 

  • Fortran 
  • GUI programmering 
  • Linux kunnskap 

Medveileder: Svend Tollak Munkejord

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.