Til hovedinnhold

GT-03 Karakterisering av fuktransport i porøse materialer

GT-03 Karakterisering av fuktransport i porøse materialer

Forsker
996 46 040

Eksperimentell undersøkelse av fuktransport og kondensasjon i porøse og isolerende materialer for å muliggjøre sensorbasert deteksjon av lekkasjer

Forsøks-oppsett for måling av fukt-transport gjennom isolasjon på varme rør
Forsøks-oppsett for måling av fukt-transport gjennom isolasjon på varme rør

Motivasjon og relevans

Kjemi- og prosessindustri verden over sliter med fenomenet "korrosjon under isolasjon" (KUI, engelsk CUI). For å sikre anleggsintegriteten mot korrosjon, bruker industrien milliardbeløp på vedlikehold, som igjen fører til materialsløsing og økte kostnader.

Sensorbasert deteksjon av fukt-inntrengninger som kan føre til korrosjon er en løsning som muliggjør iverksettelse av målrettede preventive tiltak og vedlikehold med en høyere treffsikkerhet, til en langt lavere kostnad. For å få sensorbasert deteksjon av KUI til å fungere, må man kvantitativt forstå hvordan fukt transporteres og kondenserer i porøse og isolerende materialer, som et ledd i å forutsi hvor korrosjon vil oppstå.

Bakgrunn

Isolerte rør finnes overalt der varm gass eller væske skal flyttes fra et sted til et annet, om det er varmtvannet i huset der du bor eller store damprør på industrianlegg. Isolasjonen utenpå rørene reduserer varmetap og bedrer prosesskontroll og effektivitet, som igjen gir reduserte kostnader og lavere energibruk. En kledning utenpå isolasjonen skal beskytte mot vanninnlekkasje. Varmen fra rørene gjør at fukt fordampes og transporteres langt fra lekkasjepunktet og kondenserer andre og uventede steder. Her vil det oppstå korrosjon, og skrider korrosjonen langt nok kan det få fatale følger. Å unngå korrosjon på isolerte rør er en så viktig utfordring i kjemi- og petroleumsindustrien at det brukes mer enn 1 milliard kroner per år bare i Norge på KUI-vedlikehold.

Prosjektet PredictCUI vil muliggjøre utvikling av et overvåkningssystem for fuktighet, ved å lukke viktige kunnskapshull i vår forståelse av fukttransport i rørisolasjon. Ved å kombinere den nye kunnskapen man vil få fra teoretisk arbeid og laboratorieforsøk, med erfaringen og datamodellene som vil utvikles i PredictCUI, vil vi kunne ta en sensorbasert CUI-overvåkningsløsning ett steg nærmere virkeligheten.

Oppgave

Arbeidet knyttes til eksperimentell undersøkelse av fuktransport og kondensasjon i porøse isolerende materialer, i laboratoriet. Kandidaten forventes å kunne sette seg inn i bruk av utstyr for datalogging og data-overføring, forberede og rigge til forsøk med varierende lengde, samt gjøre gode observasjoner under utprøving av nye metoder for in-situ karakterisering av kondensasjon i porøse materialer. 

Oppgaven består i:

  • Planlegge, forberede og utføre eksperimentelle målinger
  • Utprøve, observere, vurdere og feil-søke nye metoder for måling av kondensasjon under kontrollerte betingelser (temperatur og luft-fuktighet)
  • Strukturert og ryddig rapportering av resultater
  • Delta i risikovurdering for arbeidet og følge gjeldende HMS-tiltak

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Instrumentering
  • Utførelse av eksperimentelt arbeid
  • Grunnleggende forståelse for termodynamikk og faseovergang mellom gass og væske

Det er ønskelig at sommerjobberen har mulighet til å fortsette arbeidet som prosjekt- og masteroppgave i 2021/2022 dersom dette viser seg å være interessant.

Medveiledere: Åsmund Ervik og Hristina Dragovic (NTNU)

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.