Til hovedinnhold
Norsk English

GT-03 Effektiv integrering av varme

Utvikling av programvare for effektiv integrering av varme

Kontaktperson

Effektiv integrering av varme
Oversikt over rammeverk SeqHENS som brukes til å optimere tre-veis utbytte mellom et utvalg varmetvekslere (U), varmeveksler areal (A) og energibruk (E).

Motivasjon og relevans

Innovasjon knyttet til bedre energieffektivisering i industrielle prosesser forventes å spille en viktig rolle i å begrense påvirkningen fra global oppvarming. Varmeintegrasjon er en nøkkelfaktor i denne strategien. Det betyr at energi fra varme i varme prosesstrømmer gjenvinnes for bruk i kalde prosesstrømmer. De økonomiske og miljømessige fordelene i varmeintegrasjon ligger altså i å redusere forbruket av eksterne verktøy så vel som forbruket av fossile brensler. Dette er dog en utfordrende oppgave, og har vært tema for en rekke undersøkelser. Tidligere forskning ved SINTEF Energi og NTNU har involvert å bygge en matematisk programvare, ved navn SeqHENS. Dette programmet benytter avanserte optimaliseringsteknikker for å modellere og løse problemer knyttet til varmeintegrasjon. Dette sommerforskningsprosjektet innebærer å sette seg inn i verktøyets evner og bidra til dets videre utvikling.

Bakgrunn

SeqHENS brukes for øyeblikket for å bedre design- og integrasjonsprosesser knyttet til karbonfangst, gjennom SINTEF Energis arbeid med eksempelvis bioraffineri og anlegg for energigjenvinningsprosesser. Videre forbedringer av SeqHENS funksjonalitet vil muliggjøre implementering av dette produktive og allsidige verktøyet i en rekke av SINTEF Energi sine prosjekter. Derfor finnes det flere måter å undersøke og utvikle verktøyet på, avhengig av hva sommerforskerens interesser og faglige bakgrunn er.

Eksempler på slike forskning- og utviklingsfelt er:

 • Utforskning og implementering av teoretiske framskritt innen varmeintegrasjon, slik som teknikker for beregningsmessig sporbarhet.
 • Undersøking av alternative kompakte og utvidede bruksområder for å formulere optimaliseringsproblemer, som bruk av grafbaserte modeller.
 • Implementering av funksjonalitet for å forbedre brukeropplevelse i moduler for visualisering av varmeutvekslingsnettverk.
 • Evaluering av SeqHENS yteevne innen ulike bruksområder, sammenlignet med annen konkurrerende programvare.

Det forventes at kandidaten gjør seg kjent med det nåværende SeqHENS-verktøyet. Videre vil kandidaten og et team fra SINTEF Energi utforme en konkret arbeidsoppgave knyttet til forbedring av programvaren. Om kandidaten ønsker å videreføre dette arbeidet i sin prosjekt- og masteroppgave, er dette en fordel.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjøre seg kjent med nåværende versjon av SeqHENS (utviklet i JuMP/Julia), så vel som den benyttede optimaliseringsmodellen.
 • Å foreslå forbedringer av verktøyet, basert på felles interesser og faglig bakgrunn. Dette kan enten være å implementere teoretiske framskritt, forbedre verktøyets brukervennlighet, eller å evaluere dets praktiske yteevne.
 • Gjennomføre utviklingsarbeid på verktøyet, i samarbeid med forskere fra SINTEF Energi.
 • Lage en presentasjon og skrive en konsis rapport basert på arbeidet, så vel som en kartlegging av framtidige utfordringer og muligheter.

Denne sommerjobben er koblet til EU prosjektet ACCSESS

Forventninger til studenten:

 • Programmering (evne og ønske til å tilegne seg kompetanse i et avansert språk, som Julia eller Python)
 • Vilje til å lære om formulering av ulike optimaliseringsproblemer (for eksempel gjennom læremateriale på JUMP 
 • Basiskunnskap om varmeintegrasjon.

Medveileder: Rahul Anantharaman

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.