Til hovedinnhold

GT-02 Norsk energieksport

GT-02 Norsk energieksport

Forsker
458 35 835

Modellering av ren energieksport til Europa

Bakgrunn og motivasjon

Norges posisjon som energieksportnasjon er i endring på grunn av dekarbonisering av det europeiske energimarkedet. For å nå Paris-avtalen vil CO2-utslipp måtte reduseres i alle deler av energisystemet, fra generering og transport til sluttbruk.

Energigenerering med fossile kilder erstattes med karbonfrie alternativer og fornybare kilder, og det er et økende behov for CO2-fangst og lagring (CCS). Denne pågående endringen av energisystemet gir både muligheter og utfordringer for Norge med både store fornybarressurser (vind og vann) og muligheter til produksjon av lavutslipps energibærere (hydrogen, amoniakk) fra naturgass og olje.

Et sentralt spørsmål er hvordan Norge skal kunne eksportere ren (lav- og karbonfri) energi på en måte som bidrar til å nå klimamålene for 2030 og 2050 og samtidig ivaretar økonomisk utnyttelse av våre ressurser: Elektrisitet fra vannkraft og havvind, hydrogen fra naturgass med CCS, strøm fra naturgass med CCS, eller hydrogen fra fornybare kilder? 

Oppgave

SINTEF utvikler, som en del av prosjektet CleanExport, en energisystemmodell med flere energibærere for å analysere hvordan Norge skal kunne eksportere ren norsk energi til Europa i et 2030 og 2050 perspektiv. Modellen vil gi beslutningstøtt for optimal utnytting og investeringer i infrastruktur for energieksport til Europa og teknologier for omforming av energi (eksempelvis produksjon av hydrogen fra naturgass eller fornybar kraft og eksport av denne). For å oppnå dette må modellen være modulær og kunne ta inn mange forskjellige teknologier for konvertering, lagring, transport og sluttbruk.

SINTEF ønsker å rekrutter en student med interesse i optimalisering og/eller modellering av energisystemer for å bidra i utviklingen av denne energisystemmodellen.

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i problemstillingen energisystemmodellen forsøker å løse.
  • Implementere moduler og komponenter av energisystemmodellen og koble disse sammen med resten av rammeverket.
  • Utføre enkel testing av implementasjon og analysere resultater. 

Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Forutsetninger

Kandidaten må ha kjennskap/ferdigheter innen en eller flere av følgende tema: 

  • Modellering av optimeringsproblem
  • Matematisk programmering (optimalisering) - fortrinnsvis i Python, Julia, GAMS, Xpress-Mosel eller liknende.
  • Energisystemer

Medveileder: Brage Rugstad Knudsen

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.