Til hovedinnhold
Norsk English

GT-01 Ammoniakk som maritimt drivstoff

Ammoniakk som maritimt drivstoff – systemer for rensing og kontroll av farlig utslipp

Kontaktperson

Havvind

Motivasjon og relevans

De neste 30 årene skal 50% av utslippene fra maritim transport kuttes. Ammoniakk (NH3) vil bli et viktig drivstoff for at skipsfart skal nå disse målene. En av utfordringene relatert til å ta i bruk ammoniakk i maritim sektor er at ammoniakk i seg selv er giftig, og må håndteres på sikkert vis. Dette sommerforskerprosjektet skal fokusere på systemer og prosesser for rensing og kontroll av ammoniakkutslipp ved uønskede hendelser om bord på skip.

Bakgrunn

Norsk maritim industri har lange tradisjoner med å være langt framme innen teknologiutvikling. Ammoniakk er et høyst aktuelt drivstoff, hvor flere norske og internasjonale aktører driver teknologiutvikling for å realisere nullutslippsskip drevet av ammoniakk. En av flere barrierer for å ta i bruk ammoniakk som drivstoff på skip er at det er behov for systemer som kan håndtere utilsiktede utslipp og lekkasjer. Fra andre bransjer, for eksempel innen kjøleteknikk, har man erfaring med scrubbere for NH3, for rensing av for eksempel NOx. Men til bruk om bord på skip kommer det nye utfordringer, som konvensjonelle systemer ikke er designet for å håndtere. Eksempler på dette er scrubber-systemets kapasitet, levetid, behov for vedlikehold, tilgjengelig plass og sensitivitet for bølger. Dette sommerjobbprosjektet har som formål å studere eksisterende teknologi og vurdere disse for bruk om bord på skip, både ved bruk av kvalitativ og kvantitativ analyse.

Oppgave

Arbeidet er knyttet undersøkelse og beskrivelse av eksisterende tekniske løsninger for NH3-scrubbere, gjennom litteratursøk og dialog med mulige teknologileverandører. Basert på tilgjengelig informasjon, og utslipps-scenario som defineres i samråd med veiledere, skal systemene vurderes for om de er aktuelle for bruk om bord på skip.

Oppgaven kan bestå i å:

  • Undersøke og beskrive systemer for rensing av ammoniakk
  • Definere ulike caser der det skjer NH3-utslipp som trenger rensing
  • Dimensjonering av mulige scrubbere for skip, støttet opp av enkle modeller og beregninger i Excel/Python eller andre relevante verktøy
  • Kvalitativ vurdering av egnethet opp mot skipsstandarder

Oppgaven er en del av SINTEF Energi sin satsning på nullutslippsmobilitet.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Beregning av pH
  • Kjemisk prosessteknologi

Medveiledere: Marta Bucelli og Ingrid Snustad

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.