Til hovedinnhold
Norsk English

GT-01 Programmering av kontrollsystemer og automatisering i forskningslaboratorium.

Programmering av kontrollsystemer og automatisering av forsøksoppsett i LabVIEW.

Kontaktperson

Spenningsdata hentet fra PQA måler i strømnettet
Spenningsdata hentet fra PQA måler i strømnettet

Motivasjon og relevans

Verden og Norge har gjennom Parisavtalen satt seg som mål å begrense global oppvarming til godt under 2°C. For å klare dette må globale CO2-utslipp reduseres med 50-85% innen 2050. Et sentralt bidrag til dette er å fange og lagre karbon (CCS).

For at industrien skal kunne utvikle teknologien og prosessene de trenger for å realisere CCS trenger de nøyaktige og pålitelige modeller. Utvikling og validering av slike modeller er ikke mulig uten et solid grunnlag av eksperimentelle målinger av høy kvalitet. Ved SINTEF Energi har vi mange ulike forsøksoppsett som til sammen dekker utfordringene innen CCS og bygger det eksperimentelle grunnlaget industrien trenger.

Forsøksoppsettene styres av programvare som utvikles og vedlikeholdes av forskere ved SINTEF og er skrevet i LabVIEW. Det er ofte behov for å utvide programmene og tilpasse dem forsøkene som skal utføres, samt gå gjennom koden hvis noe feil skulle oppstå. Derfor er det viktig at koden er ryddig, godt strukturert og enkel å vedlikeholde og utvide.

Bakgrunn

I forskningssammenheng modifiserer man ofte forsøksoppsett og programvare etter hva forskningsprosjektene trenger. Det er derfor viktig at dette er så enkelt som mulig å gjøre på en ryddig og systematisk måte, med lav risiko for feil. Det kan også være behov for å legge til funksjonalitet eller utbedre eksisterende funksjonalitet for å øke produktiviteten. Når et program utvikles under tidspress, over tid, og av flere utviklere oppstår det utfordringer. Dette kan være inkonsistent håndtering av feil, svak programstruktur og design, eller kode som er lite fleksibel og krevende å utvide. Det samler seg ofte også opp kode som ikke er i bruk eller kode som er duplisert i ulike varianter. Dette gjør at man bygger opp "teknisk gjeld" som må innfris på et senere tidspunkt og som på sikt, fører til større fremtidige kostnader og lavere produktivitet.

Oppgave

Arbeidet involverer programvare for inntil 4 forskjellige forsøksoppsett og spenner store deler av CCS verdikjeden:

Studenten forventes å lære hvordan ett eller flere av programmene til forsøksoppsettene fungerer per i dag, og å tilegne seg nødvendig kunnskap med LabVIEW. Studenten vil tenke på programdesign og overordnet struktur, samt implementere forbedringer i struktur og design. Studenten vil legge til eller endre eksisterende funksjonalitet. Studenten skal gjøre programmene mer robuste, fleksible, oversiktlige og ryddige, med mindre risiko for feil, samt enklere å vedlikeholde og utvide.

Oppgavene består i å:

  • Organisere og strukturere kode (Refaktorisere)

  • Legge til eller endre funksjonalitet

  • Sørge for systematisk og robust håndtering av feil og redusering av risiko for feil.

Forutsetninger

  • Det er en forutsetning at studenten har erfaring med programmering.
  • Det er en fordel at studenten har kjennskap til, eller evne til å sette seg inn i, LabVIEW.
  • Det er en fordel om studenten liker å tenke på design og struktur.

Hovedveileder Bjørn Strøm

Medveiledere: Anders Austegard og Jacob Stang

 

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi