Til hovedinnhold
Norsk English

ET-06 Undervanns høyspente koblere for offshore vindkraft

Undersøkelse av isolasjonsmaterialer for subsea høyspente elektriske konnektorer

Kontaktperson

Undervanns høyspent kobler
Undervanns høyspent kobler

Motivasjon og relevans

Kommende utbygginger av flytende vindkraft krever høyere spenninger og strømmer i subsea kabler og elektriske koblere (konnektorer). Dagens subsea dry-mate (DM) og wet-mate (WM) konnektorer trenger oppgradering for å dekke behovet. Det er en utfordring å utvikle et perfekt teoretisk design, men en annen og ofte større utfordring er å produsere det. Detaljer i materialegenskaper, materialkvalitet, overflatebehandling, lederoverflater etc. spiller en viktig rolle.

Bakgrunn

Høyspente isolasjonsmaterialer for bruk i Subsea komponenter påvirkes ikke bare av det elektriske feltet, men også i større eller mindre grad av temperatur, trykk, fuktighet, overflateruhet, forurensninger, produksjonsnøyaktighet, heft (adhesjon) til leder etc. For å kunne optimere et elektrisk design må effekten av disse påvirkningene være kjent. I denne oppgaven er det spesielt ønskelig å øke kunnskapen om hvilken påvirkning overflata på en metallisk leder har på isolasjon som er støpt rundt lederen. Det er svært viktig at heften mellom den metalliske høyspenningslederen og isolasjonsmaterialet eller eventuelt en elektrisk halvledende skjerm er god. Ved påføring av en mekanisk eller annen type overflatebehandling av metalliske elektroder for å øke heften mot isolasjonsmaterialet, kan dette føre til reduserte elektriske egenskaper spesielt ved høye elektriske felt. 

Oppgave

Arbeidet er av eksperimentell art og vil i hovedsak dreie seg om å gjennomføre elektriske tester i laboratoriet i et ferdig testoppsett. Det kan også være aktuelt å produsere prøveobjekter samt å karakterisere egenskaper som for eksempel overflateruhet og andre material parametere med avanserte teknikker. Det er en stor fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen ved å studere rapporter og relevant litteratur
  • Vurdere alternativer til epoxy som isolatormateriale
  • Gjennomføre elektriske tester på ulike isolatormaterialer støpt på lederoverflater, evt. med ulike overflatebehandlinger
  • Skrive rapport

Oppgaven knyttes til det pågående forskningsprosjektet "CROWN" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknologi
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveiledere: Gunnar Berg-Karlsen (SINTEF Energi) og Svein Tryti (Baker Hughes)

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.