Til hovedinnhold
Norsk English

ET-06 Lettere kabler for vindkraft til sjøs

Våtdesign høyspenningskabel med aluminiumsleder

Høyspenningskabel med aluminiumsleder.
Høyspenningskabel med aluminiumsleder. Ved å bytte ut kobber med aluminium som ledermateriale kan kabelens vekt reduseres med mer enn 25%.

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Visjonen til prosjektet Ocean Grid er at offshore vindparker skal levere en stor andel grønn energi til Europa for å realisere klimamålene og FNs bærekraftsmål nr. 7 om ren energi til alle. Nye teknologiske løsninger og kunnskap skal bidra til å redusere kostnadene ved realisering av et offshore grid for tilkobling av offshore vindparker.

Bakgrunn

Det framtidige, bærekraftige europeiske kraftsystemet vil inkludere mange fornybare energikilder og offshore vindparker vil gi et viktig bidrag til Europas energiforsyning. Utbygging av et offshore grid krever nye løsninger for et høyere spenningsnivå og i prosjektet Ocean Grid bidrar norsk industri fra hele leverandørkjeden til utvikling av det nye nettet. Dynamiske høyspenningskabler som tåler forventede påkjenninger er en essensiell del av det fremtidige offshore nettet. Prosjektet ønsker å teste sjøkabel med leder av en nyutviklet aluminiumslegering, som et alternativ til kobber. Aluminium har mange fordeler, som lavere pris og god tilgjengelighet samt signifikant lavere vekt som gjør den lettere å håndtere ved installasjon. På den annen side har aluminium lavere ledningsevne enn kobber, derfor er det utviklet en ny legering med høyere ledningsevne og mekanisk styrke. Eventuelle forskjeller på aluminiumslegeringen og kobber ved bruk i våtdesign sjøkabler må avdekkes for å sikre lang levetid på disse kritiske komponentene, der spesielt vekselvirkningen mellom ledermaterialet og isolasjonssystemet er essensiell.

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i problemstillingen ved å studere rapporter og relevant litteratur
  • Forberede prøver til aldring og overvåke aldringsoppsett
  • Bruk av ulike analysemetoder for å studere aldrede prøver
  • Dokumentering og systematisering av data
  • Skrive rapport

Oppgaven knyttes til prosjektet ‘Ocean Grid: New grid solutions for profitable offshore wind development’ og underprosjektet ‘SP2: Wet design cables: Dynamic HV cable with new aluminium alloy conductor’. 

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknologi
  • Interesse for eksperimentelt arbeid på laboratorium

Hovedveileder: Jorunn Hølto

Medveileder: Torbjørn Andersen Ve

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson