Til hovedinnhold
Norsk English

ET-04 Sensorer i 420 000 V kabeltermineringer

Design av sensor for deteksjon av begynnende feil i 420 kV oljefylte kabeltermineringer

Kontaktperson

420 kV oljefylt kabelterminering.
420 kV oljefylt kabelterminering. Kilde: Statnett

Motivasjon og relevans

Når strøm skal transporteres over lange avstander, eller ved høye effekter, trengs det høye spenninger. Det høyeste spenningsnivået vi har i Norge er 420 kV, som er nesten 2000 ganger høyere enn spenningen vi har i stikkontakten. Alle kabler må termineres, og for svært høye spenninger er slike termineringer spesielt kritiske. Med et sensorsystem for overvåking av ulike feiltyper som kan oppstå i termineringen, kan operatøren varsles i god tid før et eventuelt havari oppstår. Siden levetiden til termineringene er lang, er det viktig at sensorene og elektronikken har svært lang levetid og høy pålitelighet.

Bakgrunn

SINTEF Energi deltar i et FoU-prosjekt med Statnett og Nexans der målet er å utvikle en sensorpakke for oljefylte 420 kV-kabeltermineringer. Signalene fra sensorene skal i utgangspunktet fanges opp trådløst på utsiden av komponenten, og elektronikken plassert inne i termineringen skal forsynes trådløst med strøm. Sensorene må kunne tåle driftspåkjenningene som termineringen vil oppleve, og må derfor være svært hardføre.

Bearbeiding og tolkning av dataene skal gjøres med kunstig intelligens. Sensorsystemet vil kunne avsløre begynnende feil over hele termineringens levetid og dermed bidra til et mer pålitelig kraftsystem. Denne oppgaven skal fokusere på utvikling av sensor for deteksjon av elektriske delutladninger. Dette er en av flere viktige parametere som bør overvåkes i et komplett sensorsystem for en oljefylt 420 kV-kabelterminering.

Oppgave

Arbeidet går ut på eksperimentell testing av sensor for måling av delutladninger i 420 kV kabeltermineringer. Sommerforskeren vil bruke et eksperimentelt oppsett for å undersøke sensordesignets innvirkning på sensitivitet og signal/støyforhold. Oppsettet kan for eksempel bestå av en høyspentkilde eller signalgenerator og en modellterminering montert på en 420 kV høyspentkabel. Det er en stor fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i relevant måleteknikk og prinsipper for deteksjon av delutladninger
  • Utføre eksperimenter for å teste design og konfigurasjon av sensor
  • Sammenligne data fra sensor med data fra konvensjonelle (standardiserte) målinger av delutladninger
  • Føre labjournal og skrive rapport

Oppgaven knyttes til prosjektet "SmartACT - Smart On-Line Health Assessment of Cable Terminations" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Laboratoriearbeid
  • Sensorteknologi
  • Elektromagnetiske felt
  • Høyspenning
  • Signalbehandling

Medveiledere: Sverre Hvidsten og André Kapelrud

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.