Til hovedinnhold
Norsk English

ET-04 Miljøvennlige gasser for fremtidens strømbrytere

Eksperimentell testing av elektrisk isolasjonsevne i gasser som skal erstatte SF6

Motivasjon og relevans

Den sterkeste klimagassen vi vet om, SF6, brukes i dag i de fleste koblingsanlegg (strømbrytere) i distribusjons- og transmisjonsnettet. Bruken av denne gassen er sterkt regulert, og utslippene fra anleggene er heldigvis små. Likevel er det er et sterkt ønske fra både myndigheter, netteiere og bryterprodusenter at bruken av SF6 skal fases helt ut. I prosjektet "Nye gasser for GIS" jobber SINTEF Energi, bryterprodusenter og netteiere sammen for å finne og evaluere alternativ bryterteknologi, hvor miljøvennlige gasser tas i bruk uten at det skal gå på bekostning av påliteligheten til energisystemet.

Bakgrunn

For at en ny gass eller gassblanding skal kunne ta over for SF6 i brytere holder det ikke at den er miljøvennlig og har gode tekniske egenskaper i et par dager eller år. Bryteranlegg har en typisk levetid på mer enn 25 år, så det er viktig å forstå hvordan de nye gassens egenskaper utvikler seg over tid. I "Nye gasser for GIS" undersøker vi gassenes egenskaper som funksjon av aldring med lysbue og partielle utladninger, både for å gi netteiere kunnskap og verktøy for å drifte nettet sikkert, men også for å sørge for at nye brytere som utvikles er optimalisert.

Oppgave

Sommerforskerarbeidet knyttes til prosjektet "Nye gasser for GIS", og går ut på å bistå i arbeidet med å teste og kartlegge miljøvennlige gassers elektriske (og kjemiske) egenskaper som funksjon av aldring. Arbeidet vil foregå på Gløshaugen, i lab. og på kontor, i samarbeid med kolleger i SINTEF Energi og ved NTNU.

Oppgaven består i å:

  • Bistå med eksperimentelle forsøk i høyspenningslaben for å kartlegge ulike gassers tekniske egenskaper
  • Analysere og tolke forskningsresultater
  • Søke opp relevant litteratur som kan bistå i tolkningen av resultatene
  • Diskutere resultatene med kolleger i SINTEF, NTNU og industripartnere
  • Skrive rapport

Les mer om prosjektet i SINTEFs blogg: New gases for GIS: reducing greenhouse gas emissions from the electrical grid

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Arbeid i høyspenningslab
  • Statistiske metoder for analyse av labdata
  • Har kjennskap til elektriske kretser og elektromagnetisme (fag innenfor disse temaene)

Hovedveileder: Nina Støa-Aanensen

Medveiledere: Atle Pedersen og Marte Gammelsæter

 

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson