Til hovedinnhold

ET-04 Høytemperaturmaterialer kan gi nye muligheter for offshore energi-installasjoner (Gassutladninger)

ET-04 Høytemperaturmaterialer kan gi nye muligheter for offshore energi-installasjoner (Gassutladninger)

Forsker
934 77 795

Elektriske delutladninger i høytemperaturisolasjon for sjøkabler

Isolasjonsoverflate (epoksy) etter 4 ukers PD-aldring.
Isolasjonsoverflate (epoksy) etter 4 ukers PD-aldring.

Vi har 2 to sommerjobber innenfor dette temaet (ET-03 og ET-04)

Motivasjon og relevans

Fremtidens undervannsinstallasjoner krever nytenking innen materialteknologi. Dagens sjøkabler har en øvre temperaturgrense for kontinuerlig drift på 90 °C, som kan begrense overføringskapasiteten av elektrisk energi. Bruk av høytemperaturplast kan doble denne temperaturgrensen og øke energioverføringsevnen, noe som muliggjør nye anvendelser innen offshore energi-sektoren. I praksis kan man beholde tverrsnittet til en eksisterende kabel og øke mengden overført energi ved å bytte ut tradisjonelle kabelisolasjonsmaterialer med høytemperaturplast.

Bakgrunn

Elektriske delutladninger (PD) dannes i gassfylte hulrom i kabelisolasjonen. Defekter av denne typen kan oppstå under produksjon og installasjon. Forekomst av PD i hulrommet kan fører til nedbrytning av isolasjonen. PD forårsaker irreversible fysiske forandringer av hulrommet og endringer av den kjemiske sammensetningen på overflaten. Både aldringsrate og kabelens levetid vil også være avhengig av materialegenskapene til isolasjonsmaterialet. PD nedbrytning vil til slutt føre til totalt sammenbrudd av isolasjonen – også kalt gjennomslag.

Oppgaven består av:

  • Sette seg inn i problemstillingen ved å studere rapporter og relevant litteratur
  • Gjennomføre elektrisk nedbrytning ved delutladninger i laboratoriet ved høye temperaturer og på ulike materialer
  • Karakterisere overflateruhet etter elektrisk aldring (nedbrutt/degradert overflate) i laboratoriet ved hjelp av lysmikroskopi (som på bildet vist ovenfor) og overflateprofilometer
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknologi
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveiledere: Torbjørn Andersen Ve og Sverre Hvidsten

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.