Til hovedinnhold
Norsk English

ET-03 Ladeinfrastruktur for fiskebåter

Evaluering av energibehov i havner i Lofoten og ulike hurtigladingskonsepter

Kontaktperson

Lading av nullutslipps fiskefartøy
Lading av nullutslipps fiskefartøy

Motivasjon og relevans

Fiskeri- og havbruksnæringen er den fjerde største industrien i Norge, med over 66 000 arbeidsplasser. Gjennom bruk av fossilt drivstoff til blant annet fiskebåter, står næringen for en stor andel av norske klimagassutslipp. For å nå målet om klimanøytralitet i 2050, er vi avhengige av vesentlig innfasing av grønn teknologi i fiskeri- og havbruksnæringen, inkludert en nullutslipp-kystlinje. Dette er bakgrunnen for prosjektet ZeroKyst, hvor vi jobber med å utvikle hydrogen-elektriske fartøy, samt pålitelig og sikker infrastruktur for å forsyne ren energi til de nye fartøyene langs kysten. Overgangen til nullutslippsfartøy vil få ned næringens totale utslipp, skape nye arbeidsplasser og bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen batteri- og hydrogenteknologi.

Bakgrunn

Hydrogen-elektriske fartøy er avhengige av energiinfrastruktur for batterilading og hydrogenfylling. I ZeroKyst-prosjektet skal vi blant annet vurdere optimal plassering av ladepunkter og hvordan ladeinfrastrukturen påvirker driften av strømnettet når det gjelder stabilitet, pålitelighet og kostnader. Ulike konsepter for hurtiglading skal evalueres, inkludert løsninger for off-grid lading til sjøs. Videre skal det undersøkes hvordan hurtiglading påvirker komponenter i strømnettet.

Oppgave

Arbeidet i denne oppgaven går ut på å undersøke og evaluere energibehov i havner i Lofoten, samt ulike konsepter for hurtiglading av fiskefartøy til sjøs. Energibehovet inkluderer både lading av fartøy og landbasert virksomhet i havnene, f.eks. fryselager. Tekniske løsninger som kan undersøkes inkluderer lading med veksel- eller likestrøm, med eller uten automatisk tilkobling, induktiv lading eller alternative løsninger som batteribytting og lading med brenselcelle.

Oppgaven består i å:

  • Samle inn, pre-prosessere og kvalitetssikre informasjon/data
  • Vurdere metoder som kan brukes for definisjon/omregning av tilgjengelig data til energibruk
  • Gjøre beregninger av gjennomsnittlig årlig energibehov i de ulike havnene, samt strøm- og effektbehov for et simulert ladeforløp
  • Identifisere utfordringer og begrensninger med de ulike løsningene
  • Skrive rapport og holde presentasjon

Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven er en del av prosjektet "KSP ZeroKyst" som jobber for å akselerere overgangen til klimanøytral fiskeindustri, gjennom å utvikle nullutslipps fiske- og arbeidsbåter. 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller ønske om og evne til å sette seg inn i):

  • Elkraft og energisystemer
  • Gode kommunikasjonsevner på norsk (skriftlig og muntlig)

Medveiledere: Henrik Strand, Espen Eberg og Andrei Morch

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 sommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 14. mars kl 23.59, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi her.