Til hovedinnhold

ET-03 Høytemperaturmaterialer kan gi nye muligheter for offshore energi-installasjoner (Elektrisk trevekst)

ET-03 Høytemperaturmaterialer kan gi nye muligheter for offshore energi-installasjoner (Elektrisk trevekst)

976 85 501

Elektrisk trevekst i høytemperaturisolasjon for sjøkabler

Venstre: Elektrisk tre som vokser fra nålespiss i lab og inn i høytemperaturplast.	Høyre: Elektrisk tre initiert fra vanntre i kabel
Venstre: Elektrisk tre som vokser fra nålespiss i lab og inn i høytemperaturplast. Høyre: Elektrisk tre initiert fra vanntre i kabel

Vi har to sommerjobber innenfor dette temaet
(ET-03 og ET-04

Motivasjon og relevans

Fremtidens undervannsinstallasjoner krever nytenking innen materialteknologi. Dagens sjøkabler har en øvre temperaturgrense for kontinuerlig drift på 90 °C, som kan begrense overføringskapasiteten av elektrisk energi. Bruk av høytemperaturplast kan doble denne temperaturgrensen og øke energioverføringsevnen, noe som muliggjør nye anvendelser innen offshore energi-sektoren. I praksis kan man beholde tverrsnittet til en eksisterende kabel og øke mengden overført energi ved å bytte ut tradisjonelle kabelisolasjonsmaterialer med høytemperaturplast.

Bakgrunn

Elektrisk isolasjon av plast som utsettes for veldig høye elektriske felt vil bryte sammen i det som kalles gjennomslag. I forkant av et gjennomslag vil det ofte forekomme "elektrisk trevekst". Dette er dannelsen av mikroskopiske kanaler i isolasjonen, som oppstår på grunn av elektriske utladninger i gassfylte kanaler (hulrom). Dette er fenomener som er godt kjent for tradisjonelle kabelisolasjonsmaterialer, men som ikke har blitt studert for høytemperaturplaster.

Oppgaven består av:

  • Sette seg inn i problemstillingen ved å studere rapporter og relevant litteratur
  • Gjennomføre høyspentforsøk i laboratoriet på prøver av høytemperaturplast 
  • Dokumentering og systematisering av variasjon i morfologi, lysutsendelse og elektriske delutladninger ved elektrisk trevekst i ulike materialer
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknologi
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveileder: Emre Kantar og Sverre Hvidsten

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.