Til hovedinnhold
Norsk English

ET-01 Høytemperaturmaterialer for kraftoverføring fra offshore energi-installasjoner.

Elektriske delutladninger i høytemperaturisolasjon for undersjøiske kraftkabler

Isolasjonsoverflate (cross-linked polyethylene) etter 3 ukers PD-aldring.
Isolasjonsoverflate (cross-linked polyethylene) etter 3 ukers PD-aldring.

Motivasjon og relevans

Fremtidens undervannsinstallasjoner krever nytenking innen materialteknologi. Dagens sjøkabler har en øvre temperaturgrense for kontinuerlig drift på 90 °C, som kan begrense overføringskapasiteten av elektrisk energi. Bruk av høytemperaturplast kan doble denne temperaturgrensen og øke energioverføringsevnen, noe som muliggjør nye anvendelser innen offshore energi-sektoren. I praksis kan man beholde tverrsnittet til en eksisterende kabel og øke mengden overført energi ved å bytte ut tradisjonelle kabelisolasjonsmaterialer med høytemperaturplast.

Bakgrunn

Elektriske delutladninger (PD) dannes i gassfylte hulrom i kabelisolasjonen. Defekter av denne typen kan oppstå under produksjon og installasjon. Forekomst av PD i hulrommet kan føre til nedbrytning av isolasjonsmaterialet. PD forårsaker irreversible fysiske forandringer av hulrommet og endringer av den kjemiske sammensetningen på overflaten. Både aldringsrate og kabelens levetid vil være avhengig av materialegenskapene til isolasjonsmaterialet. PD-nedbrytning vil til slutt føre til totalt sammenbrudd av isolasjonen – også kalt gjennomslag.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen ved å studere rapporter og relevant litteratur
  • Gjennomføre elektrisk nedbrytning ved delutladninger i laboratoriet ved høye temperaturer og på ulike materialer
  • Karakterisere overflateruhet etter elektrisk aldring (nedbrutt/degradert overflate) i laboratoriet ved hjelp av lysmikroskopi (som på bildet vist ovenfor) og overflateprofilometer
  • Skrive rapport

Forutsetninger

Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknologi og eksperimentelt arbeid.

Hovedveileder: Emre Kantar

Medveiledere: Torbjørn Andersen Ve og Sverre Hvidsten

 

Slik søker du

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist er 1. november kl 23.59. 

Du sender din søknad her


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi


 

Kontaktperson