Til hovedinnhold

ES-10 Bedre vannkraftplanlegging ved bruk av maskinlæring

ES-10 Bedre vannkraftplanlegging ved bruk av maskinlæring

Forsker
980 05 136

Forbedre ytelse og resultater i dagens verktøy for vannkraftplanlegging ved bruk av maskinlæring

Motivasjon og relevans

Optimering, energiplanlegging og maskinlæring er tre forskjellige disipliner som alle er viktige bidragsytere til verdiskapning i dagens samfunn. Selv om det gjøres store teknologiske framskritt på hvert av områdene, vil den største nytten for samfunnet være om synergier mellom disiplinene kan utnyttes i enda større grad.

Bakgrunn

Over 90% av elektrisiteten i Norge lages av vannkraft. Å utnytte denne ressursen optimalt er av stor betydning for verdiskapning i Norge. SINTEF Energi AS utvikler programvaren SHOP for optimering av daglig drift og produksjon i vannkraftbransjen. De fleste store aktører i bransjen bruker SHOP i flere beslutningsprosesser hver dag. Det stilles samtidig stadig større krav til presisjon og ytelse i verktøyene som brukes til å planlegge den daglige driften av energiforsyningen. Maskinlæring har vist seg anvendelig på mange problemstillinger ettersom hardware og algoritmer har hatt en kraftig utvikling den siste tiden. Det er et viktig spørsmål om denne teknologien kan videreføres til vannkraftplanlegging.

Oppgave

Oppgaven innebærer å gjøre seg kjent med SHOP og grensesnittet som er laget i python. Utvelgelse av maskinlæringsmetoder og tuning av disse er en del av arbeidet. Oppsett av inngangsdata og analyse av resultater er også sentralt for å teste de ulike maskinlæringsmetodene. Case-studiene vil gjøres på operative datasett fra vannkraftprodusenter. Rapportering av testresultater og forslag til videre arbeid er også aktuelt.

Oppgaven knyttes til prosjektet "iScheduling – The intelligent decision-making process for hydro scheduling" ved SINTEF Energi. 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Python
  • Maskinlæring
  • Optimering

Medveileder: Hans Ivar Skjelbred

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.