Til hovedinnhold

ES-08 Overvåkning av digitale stasjoner

ES-08 Overvåkning av digitale stasjoner

944 79 159

Overvåkning av Digital Stasjon, Overvåkning av tidssynkronisering for utstyr i Digital Stasjon

Digital stasjon (øverst) med færre kobberkabler, integrerte enheter, flere sensorer og mer data som kan analyseres sammenlignet med en konvensjonell stasjon (nederst)
Digital stasjon (øverst) med færre kobberkabler, integrerte enheter, flere sensorer og mer data som kan analyseres sammenlignet med en konvensjonell stasjon (nederst)

Motivasjon og relevans

Det grønne skiftet, med mål om å gjøre Norge til et lavutslippsland innen 2050, krever mer integrasjon av mer fornybar uregulerbar kraft og utstrakt elektrifisering. Dette medfører at ny teknologi må tas i bruk for effektiv overvåkning og kontroll av kraftsystemet.

Digital stasjon (DS) er en del av en større digitaliseringstrend i energisektoren og de fleste andre industrier. DS er et paradigmeskifte for norske nettselskaper, fra en situasjon med punkt-til-punkt forbindelser mellom komponenter, analoge målinger og mange manuelle arbeidsoppgaver, til digitalisering av signaloverføring, overvåkning og analyse. Kommunikasjonsteknologi i DS muliggjør implementering av flere kontroll- og vernfunksjoner i hver enkelt IED (Intelligent Electronic Device). Dermed kan DS bygges langt mer kompakt enn konvensjonelle stasjoner og dermed redusere fotavtrykket til stasjonene. 

Bakgrunn

I en DS kan IEDer fra forskjellige leverandører enkelt kommunisere med hverandre over IEC 61850 slik at store mengder kobberledninger kan erstattes med noen få optiske fiberkabler. I DS blir de analoge spennings- og strømmålingene samplet og digitalisert. Foreløpig blir disse samplede verdiene (SV) kun brukt til vern, men de har mange andre mulige anvendelser og det er dette sommerstudenten skal bidra til!

 

ECoDiS (Engineering and Condition monitoring in Digital Substations) er et IPN-prosjekt med støtte fra Forskningsrådet, Statnett, Elvia, BKK Nett, Tensio TN, Skagerak Nett, Agder Energi Nett og NVE med SINTEF Energi AS og NTNU som forskningspartnere. Som en del av prosjektet bygges nå en plattform som en del av Nasjonalt Smart Grid Laboratorium (NSGM) for å undersøke ulike aspekter ved IEC 61850, inkludert interoperabilitet og cybersikkerhet. 

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i SINTEFs IEC61850 labplattformen, inkludert en IEC 61850 applikasjon for visualisering av signaler
  • Konfigurere og oppgradere IEC61850 applikasjonen for visualisering av sample values og GOOSE meldinger. Appen er utviklet i Python og bruker C++kode (åpent bibliotek: libIEC61850). Appen samler inn og viser spenning- og strømmålinger og hendelser fra digital stasjonen
  • Utvikle tidssynkroniseringsovervåking for IED (Intelligent Electronic Devices) basert på GOOSE meldinger
  • Utvikle visualiseringsfunksjon for hendelser i appen
  • Skrive en brukerhåndbok for visualiseringsappen og den nye funsjonen for tidssynkronisering

Oppgaven knyttes til prosjektet "ECoDiS" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python og C, eller C#/.NET).
  • God kunnskap om TCP/IP-protokollen.
  • Interesse for kommunikasjonsnettverk og systemer for automasjon i kraftnettet.

Medveileder: Maren Istad

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.