Til hovedinnhold
Norsk English

ES-08 Optimering av hydrogenforsyning til luftfart

Utvikling av metoder for optimering av hydrogen produksjon, transport og lagring for utslippsreduksjon fra luftfart

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Hydrogen er et mulig framtidig drivstoff til luftfart, som kan muliggjøre CO2-frie flyreiser og kraftig reduksjon i utslipp av andre klimagasser enn CO2, som også bidrar til globale klimaendringer. En av barrierene for hydrogen-fly er tilgang på flytende hydrogen på flyplasser verden over.

Bakgrunn

I det europeiske samarbeidsprosjektet TULIPS skal hydrogen demonstreres som drivstoff for bakke-kjøretøy på flyplass, og barrierer relatert til håndtering av flytende hydrogen (LH2) på flyplass skal brytes ved at en drone som benytter LH2 som drivstoff skal testes på en flyplass.

SINTEF Energi bidrar i prosjektet ved å se på framtidige løsninger for forsyning og håndtering av hydrogen til flyplasser. Dersom en i fremtiden skal bruke LH2 som drivstoff på fly vil det utgjøre store mengder energi og det vil være behov for å skalere verdikjeden betydelig. Flere løsninger er mulige for transport av hydrogen fra produksjonssted til flyplass, hvilken løsning som er best avhengig av bla. etterspørsel og distanse. Hydrogenlagring er også en viktig del av verdikjeden for å sikre stabil forsyning av drivstoff til flyene.

Arbeidet bygger på verdikjede-analyse utført av tidligere sommerstudent i Excel. For å få med mer detaljer som f.eks. lagerdisponering ønsker vi i videre arbeid å bruke et optimeringsverktøy for å studere hvordan en kan dimensjonere og drifte hydrogenverdikjeder til flyplasser. SINTEF har utviklet et optimeringsverktøy i programmeringsspråket Julia for energisystem med mange energibærer (elektrisitet, hydrogen, naturgass m.fl.) som egner seg godt til dette formålet.     

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i hydrogenverdikjeder og scenario for fremtidig H2 behov i luftfart
  • Sette seg inn i eksisterende modellrammeverk for optimering av kraftsystem med mange energibærere
  • Modellere hydrogenverdikjede i programmeringsspråket Julia basert på eksisterende modellrammeverk
  • Gjøre analyser av fremtidig hydrogenleveranse til flyplass basert på modell

Oppgaven knyttes til prosjektet "Demonstrating lower polluting airports across Europe" (TULIPS)

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Kompetanse/evner innen programmering (Julia er mest relevant)
  • Interesse for og kjennskap til teknologier for hydrogenproduksjon og transport
  • Kunnskap om optimering
  • Interesse for tekno-økonomisk analyse

Hovedveileder: Espen Bødal

Medveileder Ida Hjorth

 

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi