Til hovedinnhold

ES-07 Smart grid pilotstudier

ES-07 Smart grid pilotstudier

Forsker
901 15 557

Erfaringer fra og skalerbarheten til smart grid piloter

Figuren viser at CINELDI skal legge til rette for at nettet kan spille sammen med aktive kunder, elektriske kjøretøy, solcelleanlegg og annen produksjon av fornybar kraft.
Figuren viser at CINELDI skal legge til rette for at nettet kan spille sammen med aktive kunder, elektriske kjøretøy, solcelleanlegg og annen produksjon av fornybar kraft.

Motivasjon og relevans

Veien fra forskningsresultater til et nytt eller forbedret kommersielt produkt, tjeneste, arbeidsprosess eller systemløsning kan være lang. I noen tilfeller kan testing i et avgrenset område av strømnettet, avgrensede analyser, simuleringer eller laboratorium gjøre denne veien kortere. En slik pilot kan gjøre at utfordringer blir avdekket og nytteverdier (for et avgrenset område) kan dokumenteres.

Piloter er en viktig del av FME CINELDI som er et forskningssenter for miljøvennlig energi. CINELDI utvikler fremtidens smarte elektriske distribusjonsnett.  Pilotprosjektene foregår i samarbeid med nettselskapene i CINELDI og gjør det mulig å teste teknologi under reelle betingelser i kraftnettet, før fullskala utrulling. Pilotene skal hjelpe til med å oppfylle CINELDIs visjon: utvikle fremtidens strømnett. 

Bakgrunn

Målsettingen i FME CINELDI er å utvikle et bærekraftig strømnett, som er miljøvennlig, kostnadseffektivt og robust. CINELDI skal etablere en strategi for overgangen fra dagens til fremtidens nett. Pilotprosjekter er en viktig del av forskningen for å finne de riktige løsningene for nettet i fremtiden. FME CINELDI er nå halvveis og vi skal starte arbeidet med å høste erfaringer fra piloter.

I den sammenheng vil vi gjerne ha oversikt over erfaringer/best praksis for smart grid piloter gjennomført i resten av verden. Hva kan vi lære fra andre i tillegg til egne piloter? At en teknologi fungerer i en pilot betyr ikke nødvendigvis at teknologien vil fungere overalt eller at det er kostnadseffektivt å innføre den i full skala – så skalerbarhet og kost-nytte er viktige stikkord for pilotaktiviteten. Hvordan evalueres skalerbarhet og kost-nytte i smart grid piloter rundt om i verden? Det vil vi gjerne ha oversikt over. I forbindelse med dette arbeidet kan referansenett være et hjelpemiddel. Referansenett er strømnett som er representative for nettet i Norge. En viktig oppgave er å etablere referansenett som kan brukes til å beregne kost-nytte av å ta bruk nye teknologier.  Kost/nytte vurderinger er viktig for å vite om teknologien som testes i pilot bør tas videre i fullskala utrulling. CINELDI har laget en sjekkliste for å vurdere om resultater/nye løsninger kan tas i bruk med en gang eller om det finnes barrierer. Sommerjobben skal også, i samarbeid med nettselskaper, utføre sjekk av resultater fra piloter.

Oppgaven består i:

Oppgaven er knyttet til arbeidet med pilotprosjekter og transisjonsstrategier i CINELDI. Oppgaven innebærer å søke opp og oppsummere erfaringer fra smart grid piloter rundt om i verden. Dette vil være nyttig informasjon for videre arbeid med piloter og transisjonsstrategi i CINELDI. En viktig del av arbeidet vil også være å bidra til arbeidet med å lage og teste referansenett. Testing av referansenett innebærer blant annet å klargjøre datasett og kjøre lastflyt, og tilrettelegge for å gjøre kost-nytte-analyser. Videre vil testing av sjekklisten på konkrete resultater fra forskning og pilotering være en del av oppgaven.  Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Søke og oppsummere publisert materiale om smart grid piloter internasjonalt med vekt på erfaringer, beste praksis, kost/nytte, innovasjon og skalerbarhet
  • Teste sjekkliste på konkrete resultater og piloter
  • Identifisere, lage og teste referansenett for nettet i Norge
  • Klargjøre referansenett til å beregne kost-nytte og potensialer i ulike typer nett

Oppgaven knyttes til forskningssenteret FME CINELDI som ledes av SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python, Matlab og/eller Powerfactory)
  • Kraftsystemet

Medveileder: Gerd Kjølle

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.