Til hovedinnhold

ES-05 Automatisk testing av produksjonsplanleggingsmodeller

ES-05 Automatisk testing av produksjonsplanleggingsmodeller

Sjefforsker
930 86 693

Bakgrunn

SINTEF Energi har en stor aktivitet relatert til programvare for produksjonsplanlegging og markedsanalyser.  Programvaren benyttes av de fleste store aktørene i det nordiske kraftmarkedet og aktiviteten omfatter både forskning, utvikling og vedlikehold av programvaren.

I de senere årene har vi gjennomført en stor oppgradering av den delen av programvaren som benyttes for sesong og langtidsplanlegging. Det er viktig for SINTEF og våre kunder at programvaren er robust og har god kvalitet og sommerjobben er et bidrag til dette.     

Oppgave 

I oppgaven skal man utvikle et automatisk testeopplegg for deler av programvaren. Testopplegget skal kunne inngå i et større automatisert testopplegg som er under utvikling. 

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn den delen av programvaren man skal lage automatisk testopplegg for. Oppnå en overordnet forståelse for formål, metodikk, teknisk løsning osv.   
  • Lære seg å kjøre den relevante delen av programvaren programmet. Forstå resultater. 
  • Implementere/scripte et automatisk testopplegg (fortrinnsvis ved hjelp av Python).

Oppgaven knyttes til prosjektet for vedlikehold av LTM programvaren.

Oppgaven gjør at man kjent med programvare som benyttes at de fleste markedsaktører i det nordiske kraftmarkedet.

 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i): 

  • Programmering (fortrinnsvis Python) 
  • Produksjonsplanlegging og/eller markedsanalyser

Medveileder: Bernt Garten Galtrud 

SINTEF-prosjekt: Samkjøringsmodellen

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.