Til hovedinnhold

ES-04 Flytbasert markedsklarering i det nordiske kraftmarkedet

ES-04 Flytbasert markedsklarering i det nordiske kraftmarkedet

Forskningsleder
456 78 235

Bakgrunn

Norge har et stort potensial som leverandør av fleksibel vannkraft til Europa via eksisterende og planlagte mellomlandsforbindelser. Det forventes tettere integrering av kraftmarkeder og en felles av praksis for flaskehalshandtering. De nordiske systemoperatørene (TSO) planlegger og jobber med implementering av flytbasert markedskobling (FBMC). FBMC er den foretrukne metode av EUs target modell, men en endelig beslutning om implementering av FBMC i det nordiske markedet er ikke tatt. FBMC benytter aggregerte PTDFer, som er basert på en detaljert beskrivelse av overføringsnettet.

SINTEF Energi sammen med en rekke industri partner gjennomfører forskingsprosjektet VannFly "The value of grid information in flow-based market clearing". Prosjektet har målet om å øke kompetanse for FBMC hos prosjektpartner og for å analysere verdien og konsekvenser med å introdusere FBMC i Norden, samt se på verdien av å inkludere fysisk nettinformasjon i langsiktig prisprognosering og produksjonsplanlegging. Prosjektet skal gjennomføre modellutvikling og modellanalyser.

Oppgaven består i:

Sommerforsker skal til å gjennomføre analyser og visualisere analyseresultater. Hovedfokus for analysene er effekten av en fysisk nettbeskrivelse under markedsklarering. Dette inneholder følgende deloppgaver:

  • Sette seg inn i eksisterende modellverktøy / programvare hos SINTEF Energi (EMPS, Samnett, FanSi)
  • Lære seg til å kjøre modellverktøy
  • Tilpasse eksisterende datasett med gitte antakelse for utvalgte analyser
  • Implementere resultatvisualisering, muligvis basert på eksisterende Python-skripter

Oppgaven knyttes til prosjektet IPN VannFly. Det er en mulighet og ønskelig til å fortsette med analysen innenfor en etterfølgende prosjekt- og masteroppgave.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i): 

  • Kraftmarkedsforståelse
  • Metoder for Flyt-basert markedsklarering / lastflytberegning
  • Programmering (fortrinnsvis Python) 

Medveileder: Knut Gjerden Skogstrand 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.