Til hovedinnhold

ES-03 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

ES-03 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

922 54 133

Reduksjon av beregningstid ved modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Det nordiske og europeiske kraftmarkedet er derfor i endring - andelen fornybar kraft øker, samtidig som ikke-fornybare kraftkilder og kjernekraft gradvis fases ut. For å analyse konsekvenser av disse endringene samt å gi råd om investeringer, lages det matematiske modeller av kraftsystemet som brukes i ulike forskningsprosjekt. SINTEF Energi har spesialisert seg på å lage slike markedsmodeller for det nordiske kraftsystemet. 

Bakgrunn

Det framtidige, bærekraftige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og omfatte en større andel uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Denne utviklingen drives blant annet av klimamål satt av FN og EU og beslutninger om nedbygging av kjernekraft, samt et sterkere utbygd nett. Økningen av andelen uregulerbar produksjon, som sol og vindkraft, medfører hurtige endringer i det daglige produksjonsmønsteret. En ny markedsmodell med høy detaljeringsgrad er utviklet for kunne utføre analyser av det endrede kraftsystemet. Bakdelen med den høye detaljeringsgraden er økt beregningstid. Utfordringen er å redusere beregningstiden ved å innføre tidsbesparende tiltak og samtidig beholde robuste resultater.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en prototype markedsmodell under utvikling ved SINTEF Energi. Markedsmodeller utviklet av SINTEF Energi er mye brukt i Norden, blant annet til å lage prisprognoser for elektrisitet. 

Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester på et etablert datasett.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype markedsmodell (utviklet i Julia og Fortran)
  • Utføre spesifiserte tester av prototypen på et etablert datasett
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modell

Oppgaven er knyttet til Rakett-prosjektet som er et samarbeidsprosjekt med fire deltakere fra kraftbransjen. Deltakerne er Statnett, Statkraft, NVE og SINTEF Energi, hvor SINTEF Energi er forskningsutførende partner.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Julia/Python/Fortran)
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Kraftmarkeder

Medveileder: Arild Helseth

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.